logo_smalluwb_img_mobileszukaj
AKTUALNOŚCIikona
OGŁOSZENIAOGŁOSZENIAikona
> pokaż wszystkie
KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA ...
Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją ...
26 LIP 2017
SEMINARIUM NAUKOWE MGR IDY LASKOW...
29 czerwca 2017 r., godz. 13:00, sala 2060
27 CZE 2017
PUBLICZNA OBRONA - EMILIA MURAWSKA
27.06.2017 r., godz. 13.00, s. 2060 IB
19 CZE 2017
PUBLICZNA OBRONA - EDYTA JERMAKOW...
27.06.2017 r., godz. 11.00, s. 2003 IB
19 CZE 2017
PUBLICZNA OBRONA - MARTA CZERNIK
20.06.2017 r., godz. 13.00, s. 2003 IB
19 CZE 2017
SEMINARIUM NAUKOWE
23 maja 2017, godz. 13:00, sala 2060, Instytu...
15 MAJ 2017
SEMINARIUM NAUKOWE MGR MARTY TALA...
16 maja 2017 r., godz. 13.00, sala 2058 Insty...
10 MAJ 2017
KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE BADAWCZYM
Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt. Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zróżnicowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła.
26 LIP 2017
SEMINARIUM NAUKOWE MGR IDY LASKOWSKIEJ
29 czerwca 2017 r., godz. 13:00, sala 2060
27 CZE 2017
PUBLICZNA OBRONA - EMILIA MURAWSKA
27.06.2017 r., godz. 13.00, s. 2060 IB
19 CZE 2017
PUBLICZNA OBRONA - EDYTA JERMAKOWICZ
27.06.2017 r., godz. 11.00, s. 2003 IB
19 CZE 2017
PUBLICZNA OBRONA - MARTA CZERNIK
20.06.2017 r., godz. 13.00, s. 2003 IB
19 CZE 2017
SEMINARIUM NAUKOWE
23 maja 2017, godz. 13:00, sala 2060, Instytut Biologii
15 MAJ 2017
SEMINARIUM NAUKOWE MGR MARTY TALAREK
16 maja 2017 r., godz. 13.00, sala 2058 Instytutu Biologii
10 MAJ 2017
PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona