logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Zostań stypendystą Programu Erasmus+

Zapraszamy na Wydziałowe spotkanie informacyjne dotyczące wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+, które odbędzie się dnia 20.03.2018 o godzinie 10:00 Instytucie Biologii w sali nr 2066.

Dnia 27 marca 2018 roku mija termin składania dokumentów aplikacyjnych do uczestnictwa w Programie Erasmus+ w semestrze zimowym 2018/2019. Dokumenty należy złożyć do Koordynatorów Instytutowych (Chemia: dr Emilia Grądzka - pokój nr 2073, Biologia: dr inż. Maciej Karpowicz - pokój nr 1123).

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim):

- Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+)

- Dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie)

- List motywacyjny

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

W trakcie rozmowy sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

Wszelkie informacje odnośnie programu Erasmus+ (np. uczelnie do których można wyjechać, regulamin) znajdują się na stronie internetowej:

https://biol-chem.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/erasmus/

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona