logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Laboratory of Applied Microbiology carries on research focused on microbial biology, ecology and genetics using modern molecular techniques.

Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej powstało jako odpowiedź na potrzebę prowadzenia precyzyjnych, specjalistycznych i szybkich analiz mikrobiologicznych i genetycznych bakterii izolowanych z różnorodnych środowisk. Utworzone początkowo w ramach Instytutu Biologii, zostało na mocy uchwały Senatu UwB przeniesione do Centrum Badań Chemicznych i Biologicznych Zagrożeń Środowiska.

Od początku działalności Laboratorium, jego pracownicy koncentrowali się na badaniu biologii, struktury populacyjnej oraz wirulencji wybranych bakterii izolowanych m.in. z gleby, żywności oraz od zwierząt. Analizy prowadzone są w oparciu o nowoczesną aparaturę badawczą, m.in. sekwenator genomowy i kapilarny, a także pracownię analiz proteomicznych wyposażoną w sprzęt do dwukierunkowej elektroforezy białek.

Aparatura funkcjonująca w ramach Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej została pozyskana dzięki finansowaniu przez Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (dotacja celowa w łącznej wysokości 4,5 mln zł.) oraz dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 8636/E 342/R/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku "Restrukturyzacja Wydziału Biologiczno-Chemicznego".

 

Oferta współpracy:

  • analiza mikrobiologiczna prób środowiskowych, genotypowanie, identyfikacja patogenów

 

Kontakt:

 

Employees
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona