logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej w ramach  projektu badawczego NCN OPUS „Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.”

Celem projektu jest określenie znaczenia plastyczności neuronalnej, wzrostu wielkości mózgu i skomplikowania jego struktur w ewolucji zdolności kognitywnych ssaków. Cel ten osiągniemy poprzez analizę histologicznych i neurofizjologicznych podstaw zróżnicowania plastyczności neuronalnej powiązanej ze zróżnicowaniem zdolności poznawczych. Badania prowadzone będą na liniach myszy domowej selekcjonowanych na niskie bądź wysokie tempo metabolizmu tlenowego, różniących się wielkością mózgu i zdolnościami kognitywnymi.

Projekt realizowany będzie we współpracy Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (prof. Marek Konarzewski) i Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (prof. Ewelina Knapska). Finansowanie projektu zapewnia przyznanie stypendium doktorskiego wysokości 3 tys. PLN miesięcznie przez okres 3 lat.

Od Aplikantów oczekujemy:

  • Nadzwyczajnej motywacji do pracy naukowej.
  • Szybkiego opanowania szerokiego zakresu technik badawczych (testy behawioralne, metody histologiczne i neurofizjologiczne, pomiary tempa metabolizmu na poziomie tkankowym i organizmalnym oraz stosowania (ze zrozumieniem) analizy statystycznej).
  • Ukończonych studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych
  • Biegłej (w mowie i piśmie) znajomości języka angielskiego.

 

Nabór ma charakter otwarty i będzie prowadzony  zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi uchwałą NCN 

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf

Zainteresowanych prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  1. listu motywacyjnego
  2. CV wraz z opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  3.  Listu (bądź listów rekomendacyjnych).

Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy: marekk@uwb.edu.pl do dnia 15.11.2018.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona