logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją badań naukowych do pracy doktorskiej w ramach  projektu badawczego NCN OPUS „Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych”.

Głównym celem projektu jest określenie czynników, które wpływają na efektywność transferu materii i energii z fitoplanktonu do zooplanktonu. Przez indywidualne manipulowanie czynnikami, takimi jak: presja ryb, zagęszczenie racicznicy zmiennej, ładunku związków biogennych oraz liczebności i składu gatunkowego zooplanktonu, możemy określić kombinację czynników, które sprzyjają wydajności przepływu materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu.

Projekt realizowany jest w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, przez międzynarodowy zespół ekspertów (USA, Rosja, Holandia, Białoruś). Finansowanie projektu zapewnia przyznanie stypendium doktorskiego wysokości 2 tys. PLN miesięcznie przez 3 miesiące (lipiec-wrzesień 2019).

Od Aplikantów oczekujemy:

- nadzwyczajnej motywacji do pracy naukowej.

- doświadczenia w taksonomii i ekologii organizmów planktonowych oraz stosowania analizy statystycznej (ze zrozumieniem)

- ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie nauk biologicznych

- biegłej (w mowie i piśmie) znajomości języka angielskiego.

Nabór ma charakter otwarty i będzie prowadzony  zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi uchwałą NCN:

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

- CV wraz z opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych

- listu motywacyjnego bądź listów rekomendacyjnych

Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy: m.karpowicz@uwb.edu.pl do dnia 04.02.2019.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona