logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Biblioteka IB należy do ogólnouczelnianej sieci informacyjno-bibliotecznej Uniwersytetu w Białymstoku. Umożliwia dostęp on-line do wydawnictw elektronicznych, pełnotekstowych oraz abstraktów, w tym do książek elektronicznych na platformie EBSCO oraz IBUK libra. Posiada cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz jedno stanowisko pracy dla osób niedowidzących. Dysponuje czytelnią (29 miejsc) dostępną użytkownikom w godzinach pracy biblioteki. 

W zbiorach Biblioteki Instytutu Biologii znajduje się 13529 woluminów zbiorów zwartych (podręczniki akademickie oraz monografie naukowe) oraz 6090 woluminów czasopism z dziedziny biologii, ochrony środowiska, ekologii, geologii. Biblioteka prenumeruje 24 tytuły czasopism polskich oraz 4 tytuły zagraniczne: 
-    The American Naturalist, 
-    Ecology,
-    Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological,
-    Physiological and Biochemical Zoology. 
Gromadzone są również prace doktorskie obronione w naszym Instytucie. 


Wypożyczalnia książek jest całkowicie skomputeryzowana. Automatyczny system ALEPH rejestruje wszelkie operacje związane z zapisem czytelnika, zamówieniem, rezerwacją i wypożyczeniem książki, jej zwrotem i prolongatą. 


Biblioteka stosuje format opisu danych MARC 21. Hasła osobowe, korporatywne, nazw serii i przedmiotowe są kopiowane z kartotek haseł wzorcowych Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego. Biblioteka stosuje język haseł przedmiotowych Katalogów Automatycznych Bibliotek Akademickich (KABA).

 

Godziny pracy Biblioteki IB:

pn - czw 8.00 -17.00

pt 8.00 -15.00

Kontakt:

(85) 738 83 88

(85) 738 83 87

e-mail: biblib@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona