logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Pracownicy Instytutu Biologii realizują szereg projektów badawczych, co wydatnie przyczynia się do stałego podnoszenia poziomu publikowanych prac naukowych i rozwoju kadry.

Granty pracowników i doktorantów Instytutu Biologii

 

X konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
prof. dr hab. Izabela Święcicka, Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropogenicznie.


 

IX konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego. 


 

VIII konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
dr hab. Paweł R. Brzęk, Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1. 


 

VI konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Preludium-
mgr Urszula Czyżewska, Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej. 


 

V konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
1. dr hab. Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.

- Preludium-
2. mgr Justyna M. Drewnowska, Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę.


 

IV konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Preludium -
dr Ewa Żebrowska, Mechanizmy dostosowawcze owsa (Avena sativa L.) do warunków niedoboru fosforanów w podłożu. 


 

III konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
dr hab. Andrzej Bajguz, Oddziaływanie auksyn, brassinosteroidów i cytokinin na glony z rodzaju Scenedesmus traktowane ołowiem. 


 

II konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
dr Marek Bartoszewicz, Bacillus cereus sensu lato - sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?


 

I konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych 

 

- Opus-
1. dr Katarzyna A. Jadwiszczak, Zmienność markerów molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych
gatunków brzóz Betula humilis Schrk. i B. nana L.

- Preludium-
2. dr Julita Sadowska, Ryzyko otyłości i zespołu metabolicznego u myszy selekcjonowanych na wysoki poziom BMR i myszy selekcjonowanych na wysoką wydolność tlenową.

- Opus-
3. dr hab. Andrzej K. Gębczyński, Wpływ zróżnicowania tempa metabolizmu podstawowego na ilość i jakość mleka produkowanego przez myszy laboratoryjne.


 

Projekty aktualnie realizowane
 

Granty Narodowego Centrum Nauki

1. dr hab. Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.

2. dr Ewa Żebrowska, Mechanizmy dostosowawcze owsa (Avena sativa L.) do warunków niedoboru fosforanów w podłożu.

3. mgr Urszula Czyżewska, Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej.

4. prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.

5. prof. dr hab. Izabela Święcicka, Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie. 

6. dr hab. Paweł R. Brzęk, Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1. 


 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona