logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Olimpiada Wiedzy Biologicznej jest organizowana przez Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy Biologicznej

 

Dokumentacja fotograficzna z POWB 2017/2018 jest dostępna na profilu Instytutu Biologii UwB na portalu Facebook [LINK]

Celem Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, którzy samodzielnie wykonają pracę badawczą, są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu oraz wzmocnieniu współpracy między uczniami, nauczycielami liceów ogólnokształcących, techników a naukowcami i uczelnią wyższą.

  • REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY BIOLOGICZNEJ [PDF]
  • Harmonogram Olimpiady Wiedzy Biologicznej w roku szkolnym 2018/2019 [PDF]
  • Załącznik 1. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej [DOC]
  • Załącznik 2. Tematyka i schemat pracy [PDF]
  • Załącznik 3. Oświadczenie o oryginalności pracy [DOC]
  • Załącznik 4. Protokół zawodów szkolnych Olimpiady Wiedzy Biologicznej [DOC]
  • Załącznik 5. Kryteria oceny prac Olimpiady Wiedzy Biologicznej (etap szkolny) [PDF]

 

Zgodnie z Uchwałą nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Biologicznej zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunkach biologia i ochrona środowiska.

 

Olimpiada Wiedzy Biologicznej została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

                     

Siedziba:

Instytut Biologii
Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. (085) 738 80 30, (085) 738 84 34

e-mail: owb@uwb.edu.pl
 

Komitet Główny:
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Gębczyński
Wiceprzewodniczący: dr Bożena Kozłowska–Szerenos
Sekretarz: dr Alina Stankiewicz
Członkowie: prof. dr hab. Emilia Brzosko
dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
dr hab. Agata Banaszek
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Aneta Książek
dr hab. Piotr Zieliński
dr Agata Kostro-Ambroziak
dr Anna Pietryczuk
dr Julita Sadowska
dr Aneta Adamczuk
mgr Monika Zambrzycka

Przedstawiciel nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych: mgr Bożena Karpowicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona