logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej jest organizowana przez Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie wykonają pracę badawczą, są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu i wzmocnieniu współpracy między uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a naukowcami i uczelnią wyższą.
 

  • REGULAMIN PODLASKIEJ OLIMPIADY WIEDZY BIOLOGICZNEJ [PDF]
  • Harmonogram Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej w roku szkolnym 2017/2018 [PDF]
  • Załącznik 1. Zgłoszenie udziału w Podlaskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej [DOC]
  • Załącznik 2. Tematyka i schemat pracy [PDF]
  • Załącznik 3. Oświadczenie o oryginalności pracy [DOC]
  • Załącznik 4. Protokół zawodów szkolnych Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej [DOC]
  • Załącznik 5. Kryteria oceny prac Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej (etap szkolny) [PDF]
  • Wyniki I etapu Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej 2018 [PDF]

 

Zdjęcia z POWB 2016/2017 są dostępne na profilu Instytutu Biologii UwB na portalu Facebook [LINK]

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. laureaci oraz finaliści Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunkach biologia i ochrona środowiska.

 

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

                          

 

PARTNERZY: