logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej jest organizowana przez Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.
Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie wykonają pracę badawczą, są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu i wzmocnieniu współpracy między uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a naukowcami i uczelnią wyższą.
 

  • REGULAMIN PODLASKIEJ OLIMPIADY WIEDZY BIOLOGICZNEJ [PDF]
  • Harmonogram Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej w roku szkolnym 2016/2017 [PDF]
  • Załącznik 1. Zgłoszenie udziału w Podlaskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej [DOC]
  • Załącznik 2. Tematyka i schemat pracy [DOC]
  • Załącznik 3. Oświadczenie o oryginalności pracy [DOC]
  • Załącznik 4. Protokół zawodów szkolnych Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej [PDF]
  • Załącznik 5. Kryteria oceny prac Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej (etap szkolny) [PDF]

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej została objęta honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

   

 

Laureaci i finaliści Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej (zgodnie z Uchwałą nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r.) zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunki studiów biologia, ochrona środowiska i przyroda.

 

 

 

Sponsorzy:

Siedziba:

Instytut Biologii
Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. (085) 738 80 30, (085) 738 84 34

e-mail: owb@uwb.edu.pl
 

Komitet Główny:
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Gębczyński
Wiceprzewodniczący: dr Bożena Kozłowska–Szerenos
Sekretarz: dr Alina Stankiewicz
Członkowie: prof. dr hab. Emilia Brzosko
dr hab. Adam Tylicki
dr hab. Agata Banaszek
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr Agata Kostro-Ambroziak
dr Aneta Książek
dr Anna Pietryczuk
dr hab. Piotr Zieliński
mgr Aneta Adamczuk
mgr Monika Zambrzycka

Przedstawiciel nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych: mgr Bożena Karpowicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

GRANTY, KONKURSY I PROJEKTY UNIJNEikona
WSPÓŁPRACAikona