logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej jest organizowana przez Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Finał IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej odbył się 21 kwietnia 2018 w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

O tytuł laureata walczyło 28 uczniów liceów ogólnokształcących z Białegostoku, Grajewa, Hajnówki, Skierniewic, Wysokiego Mazowieckiego.

Dziesięciu uczestników olimpiady uzyskało tytuł laureata, pozostali tytuł finalisty. Dodatkowo  nagrodzono trzy osoby, których wystąpienia ocenione zostały najwyżej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej, nauczycielom oraz sponsorom.

Zapraszamy do udziału w olimpiadzie w przyszłym roku.

 

Dokumentacja fotograficzna z POWB 2017/2018 jest dostępna na profilu Instytutu Biologii UwB na portalu Facebook [LINK]

 

Celem Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie wykonają pracę badawczą, są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu i wzmocnieniu współpracy między uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a naukowcami i uczelnią wyższą.
 

 • REGULAMIN PODLASKIEJ OLIMPIADY WIEDZY BIOLOGICZNEJ [PDF]
 • Harmonogram Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej w roku szkolnym 2017/2018 [PDF]
 • Załącznik 1. Zgłoszenie udziału w Podlaskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej [DOC]
 • Załącznik 2. Tematyka i schemat pracy [PDF]
 • Załącznik 3. Oświadczenie o oryginalności pracy [DOC]
 • Załącznik 4. Protokół zawodów szkolnych Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej [DOC]
 • Załącznik 5. Kryteria oceny prac Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej (etap szkolny) [PDF]
 • Wyniki I etapu Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej 2018 [PDF]
 • Wyniki zawodów II stopnia Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej 2018 [PDF]
 • Osoby zakwalifikowane do III etapu POWB 2018 r. [PDF]
 • Wyniki finału Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej 2017/2018 [PDF]

 

Zgodnie z Uchwałą nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. laureaci oraz finaliści Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunkach biologia i ochrona środowiska.

 

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

                     

PARTNERZY:

 

Siedziba:

Instytut Biologii
Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. (085) 738 80 30, (085) 738 84 34

e-mail: owb@uwb.edu.pl
 

Komitet Główny:
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Gębczyński
Wiceprzewodniczący: dr Bożena Kozłowska–Szerenos
Sekretarz: dr Alina Stankiewicz
Członkowie: prof. dr hab. Emilia Brzosko
dr hab. Adam Tylicki
dr hab. Agata Banaszek
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Piotr Zieliński
dr Agata Kostro-Ambroziak
dr Aneta Książek
dr Anna Pietryczuk
dr Julita Sadowska
mgr Aneta Adamczuk
mgr Monika Zambrzycka

Przedstawiciel nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych: mgr Bożena Karpowicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona