logo_smalluwb_img_mobileszukaj

06.06.2019 – Wykład profesora Marca Michela Lucotte (Université du Québec à Montréal) pt. „Alterations of human health as a tool for implementing more sustainable uses of forest ecosystems in the Amazon”

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Oddział w Białymstoku oraz Zakład Ochrony Środowiska, Instytutu Biologii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. Marc Lucotte przyjechał w ramach programu Erasmus+ KA107 na zaproszenie dr hab. Piotra Zielińskiego. W spotkaniu wzięło udział 34 osoby.

Prof. Marc Lucotte,  doktor honoris causa Paul Sabatier University w Tuluzie, od wielu lat zajmuje się badaniami biogeochemicznymi prowadzonymi w zlewni Amazonki. Prace badawcze prowadzone przez prof. M. Lucotte na rzecz zastosowania zrównoważonego rozwoju upraw polowych mają na celu radykalne zmniejszenie zależności produkcji przemysłowej zbóż i roślin oleistych od środków chemicznych, takich jak pestycydy i nawozy syntetyczne. Badania mają charakter interdyscyplinarny i są prowadzone we współpracy z producentami i przedstawicielami rządu Kanady. Zespół prof. M. Lucotte zajmuje się kwestiami zachowania podstawowych funkcji gleby, utrzymania dobrej jakości wody na obszarach rolniczych i długoterminowej rentowności upraw. Dzięki tym badaniom opracowali dynamiczne modele społeczno- ekonomiczno- środowiskowe w celu sprawdzenia możliwości przyjęcia na szeroką skalę zrównoważonych praktyk alternatywnych, takich jak permakultura, zarówno w Quebecu, jak i na całym świecie.

 

19.10.2018 – Uroczyste spotkanie Oddziału PTH w Białymstoku

Głównym tematem spotkania było świętować sukcesu naszej koleżanki Jolanty Ejsmont-Karabin, która uzyskała tytuł naukowy profesora. Dodatkowo omawiane były sprawy bieżące i wrażenia z tegorocznych konferencji. Dr hab. Piotr Zieliński i prof. Andrzej Górniak opowiadali o XXIV Zjeździe Hydrobiologów Polskich we Wrocławiu. Prof. Jolanta Ejsmont-Karabin podzieliła się swoimi wrażeniami z „III International Conference - Frontiers in Plankton Research” w Zelenogradsku (Obwód Kaliningradzki, Rosja). Natomiast dr inż. Maciej Karpowicz opowiadał o “34th Congress of the International Society of Limnology (SIL)” w Nankinie (Chiny) oraz o III Konferencji Zooplanktonowej w Szczecinku. W spotkaniu wzięło udział 11 osób.

 

Galeria zdjęć

 


18-20.09.2017 - KONFERENCJA KRENOLOGICZNA: „Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności”.

W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski. Obrady odbywały się w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i w Akademii Supraskiej.

Organizatorzy konferencji: Zakład Ochrony Środowiska UwB i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

Patronat: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Podlaskiego, Instytut Kronenberga, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Program konferencji
Galeria zdjęć

 

 


14.06.2017 godz. 10:00 -Otwarte seminarium naukowe „Mechanisms affecting the transfer of matter and energy from phytoplankton to zooplankton in freshwater ecosystems”. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Aula im. Profesor Aliny Myrchy (s. 2003). Seminarium zorganizowane było przez Zakład Hydrobiologii UwB i  Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Oddział w Białymstoku.

Program seminarium:

  1. Powitanie uczestników seminarium przez Dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku – dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk
  2. Słowo wstępne Andrew Dzialowski (Oklahoma State University, Department of Integrative Biology, USA) - kierownik projektu “Mechanisms affecting the transfer of matter and energy from phytoplankton to zooplankton in freshwater ecosystems”
  3. Michail Gladyshev (Institute of Biophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences. Akademgorodok, Krasnoyarsk, Russia) - “Food quality and biomarker analysis in studies of aquatic ecosystems”
  4. Irene Feniova (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences in Moscow, Russia) – “Experimental effects of zebra mussels on large and small cladoceran species”
  5. Varos Petrosyan (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences in Moscow, Russia) – “Modeling of the species structure dynamics in different communities for assessment of the success of alien species introduction”
  6. Andrew Dzialowski (Oklahoma State University, Department of Integrative Biology, USA) – “Understanding zebra mussel impacts: using results from mesocosm studies to predict impacts in lakes and reservoirs?”
  7. Ramesh D. Gulati (Netherlands Institute of Ecology, Wageningen, the Netherlands) – “Lake Eutrophication and its remediation by Lake Biomanipulation”

 

Fot. 1. dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk

 

Fot. 2. Uczestnicy.

 

Fot. 3. Michail Gladyshev

 

Fot. 4. Irene Feniova

 

Fot. 5. Varos Petrosyan.

 

Fot. 6. Andrew Dzialowski.

 

Fot. 7. Andrew Dzialowski.

 

Fot. 8. Ramesh Gulati.

 


10.05.2017. Wznowienie działalności Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – Oddział w Białymstoku. Podczas Walnego Zebrania Członków jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Oddziału PTH w Białymstoku. Przewodniczącym Oddziału został dr inż. Maciej Karpowicz, Sekretarzem został dr Adam Cudowski, a Skarbnikiem został mgr inż. Adam Więcko.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona