logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne - Oddział w Białymstoku

19.10.2018 – Uroczyste spotkanie Oddziału PTH w Białymstoku

Głównym tematem spotkania było świętować sukcesu naszej koleżanki Jolanty Ejsmont-Karabin, która uzyskała tytuł naukowy profesora. Dodatkowo omawiane były sprawy bieżące i wrażenia z tegorocznych konferencji. Dr hab. Piotr Zieliński i prof. Andrzej Górniak opowiadali o XXIV Zjeździe Hydrobiologów Polskich we Wrocławiu. Prof. Jolanta Ejsmont-Karabin podzieliła się swoimi wrażeniami z „III International Conference - Frontiers in Plankton Research” w Zelenogradsku (Obwód Kaliningradzki, Rosja). Natomiast dr inż. Maciej Karpowicz opowiadał o “34th Congress of the International Society of Limnology (SIL)” w Nankinie (Chiny) oraz o III Konferencji Zooplanktonowej w Szczecinku. W spotkaniu wzięło udział 11 osób.

 

Galeria zdjęć

 


18-20.09.2017 - KONFERENCJA KRENOLOGICZNA: „Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności”.

W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski. Obrady odbywały się w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i w Akademii Supraskiej.

Organizatorzy konferencji: Zakład Ochrony Środowiska UwB i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

Patronat: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Podlaskiego, Instytut Kronenberga, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Program konferencji
Galeria zdjęć

 

 


14.06.2017 godz. 10:00 -Otwarte seminarium naukowe „Mechanisms affecting the transfer of matter and energy from phytoplankton to zooplankton in freshwater ecosystems”. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Aula im. Profesor Aliny Myrchy (s. 2003). Seminarium zorganizowane było przez Zakład Hydrobiologii UwB i  Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Oddział w Białymstoku.

Program seminarium:

  1. Powitanie uczestników seminarium przez Dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku – dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk
  2. Słowo wstępne Andrew Dzialowski (Oklahoma State University, Department of Integrative Biology, USA) - kierownik projektu “Mechanisms affecting the transfer of matter and energy from phytoplankton to zooplankton in freshwater ecosystems”
  3. Michail Gladyshev (Institute of Biophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences. Akademgorodok, Krasnoyarsk, Russia) - “Food quality and biomarker analysis in studies of aquatic ecosystems”
  4. Irene Feniova (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences in Moscow, Russia) – “Experimental effects of zebra mussels on large and small cladoceran species”
  5. Varos Petrosyan (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences in Moscow, Russia) – “Modeling of the species structure dynamics in different communities for assessment of the success of alien species introduction”
  6. Andrew Dzialowski (Oklahoma State University, Department of Integrative Biology, USA) – “Understanding zebra mussel impacts: using results from mesocosm studies to predict impacts in lakes and reservoirs?”
  7. Ramesh D. Gulati (Netherlands Institute of Ecology, Wageningen, the Netherlands) – “Lake Eutrophication and its remediation by Lake Biomanipulation”

 

Fot. 1. dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk

 

Fot. 2. Uczestnicy.

 

Fot. 3. Michail Gladyshev

 

Fot. 4. Irene Feniova

 

Fot. 5. Varos Petrosyan.

 

Fot. 6. Andrew Dzialowski.

 

Fot. 7. Andrew Dzialowski.

 

Fot. 8. Ramesh Gulati.

 


10.05.2017. Wznowienie działalności Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – Oddział w Białymstoku. Podczas Walnego Zebrania Członków jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Oddziału PTH w Białymstoku. Przewodniczącym Oddziału został dr inż. Maciej Karpowicz, Sekretarzem został dr Adam Cudowski, a Skarbnikiem został mgr inż. Adam Więcko.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona