logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

tel. 85 738 83 61

 

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Emilia A. Brzosko

prof. dr hab. Andrzej S. Górniak

prof. dr hab. Marek Konarzewski

prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz

prof. dr hab. Sławomir Strumiło

prof. dr hab. Izabela Święcicka

prof. dr hab. Jan R.E. Taylor

prof. dr hab. Tadeusz Włostowski

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

dr hab. Agata N. Banaszek

dr hab. Anetta Borkowska

dr hab. Paweł R. Brzęk

dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB

dr hab. Danuta Drzymulska

dr hab. Andrzej K. Gębczyński

dr hab. Magdalena Grabowska

dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB

dr hab. Katarzyna A. Jadwiszczak

dr hab. Piotr Jadwiszczak

dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk

dr hab. Aneta Książek

dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB

dr hab. Marcin P. Sielezniew

dr hab. Adam M. Tylicki

dr hab. Ada Wróblewska

dr hab. Piotr Zieliński

 

Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich:

dr Adam Cudowski

dr Anna Pietryczuk

dr Szymon Sękowski

dr Magdalena Siemieniuk

dr Magdalena Świsłocka

dr Urszula Czyżewska

dr Edyta Jermakowicz

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:

dr Aneta Adamczuk

mgr Joanna M. Chołostiakow-Gromek

mgr Joanna Supruniuk

 

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Wojciech Pol

mgr Wojciech Sobociński

 

Przedstawiciele studentów:

Damian Brzeziński

Izabela Matuszewska

Terminy posiedzeń Rady Naukowej IB
(terminy mogą ulec zmianie)

28.11.2017 r., godz. 1300

16.01.2018 r., godz. 1300

06.03.2018 r., godz. 1300

10.04.2018 r., godz. 1300

08.05.2018 r., godz. 1300

05.06.2018 r., godz. 1300

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona