logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Zwierzętarnia

Zwierzętarnia Instytutu Biologii jest zwierzętarnią konwencjonalną z częściową barierą sanitarną. Zajmuje powierzchnię 800 m2. Składa się z części laboratoryjnej oraz części hodowlano-eksperymentalnej z częścią gospodarczą, magazynową i kwarantanną. Wymienione części są rozdzielone systemem śluz osobowych i towarowych.


Obiekt spełnia wymagania Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r.
W wykazie Ministra do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako hodowca figurujemy pod numerem 003, jako użytkownik - pod numerem 081. 


W ramach swojej działalności Zwierzętarnia prowadzi hodowle terraryjne, akwarystyczne i hodowle bezkręgowców na potrzeby dydaktyki prowadzonej w Instytucie Biologii. Hodowle te są również bazą wykorzystywaną podczas akcji promujących działalność Instytutu Biologii.


Działalność polegającą na utrzymaniu lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów, edukacji, ochrony i zachowania gatunków, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań jest prowadzona pod weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym 20616201.
 

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona