logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:banaszek@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-68
 • room:3036
 • godziny konsultacji:wtorek, godz. 13.30-15.00

Zainteresowania naukowe

W ostatnich latach moje zainteresowania naukowe skierowały się w stronę nowo rozwijającej się dziedziny – genetyki konserwatorskiej. Wraz z dr hab. Katarzyną Jadwiszczak realizujemy w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu projekty dotyczące genetyki konserwatorskiej chomika europejskiego (Cricetus cricetus) oraz brzóz - niskiej (Betula humilis) i karłowatej (Betula nana). Rozwój genetyki konserwatorskiej jest możliwy dzięki zastosowaniu różnorodnych markerów molekularnych. Zastosowanie markerów molekularnych pozwala przede wszystkim na prowadzenie badań niedestrukcyjnych, co jest szczególnie istotne w przypadku gatunków zagrożonych. Analiza różnorodnych markerów molekularnych pozwala na opisywanie historii glacjalnej i postglacjalnej gatunków pod względem dróg migracji, liczebności i struktury populacji, lokalizacji refugiów. Badania molekularne pozwalają na lokalizację barier dla przepływu genów, wyznaczanie miejsc o najwyższej zmienności genetycznej i analizę pokrewieństwa osobników. Badaniami objęłyśmy gatunki o zupełnie różnej pozycji systematycznej, długości życia, systemie rozrodu i sposobie dyspersji. W efekcie możemy porównywać konsekwencje wpływu fragmentacji i zanikania siedlisk na zmienność genetyczną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

 

Oferty współpracy

 • identyfikacja gatunków roślin i zwierząt na podstawie sekwencji DNA
 • genetyczna identyfikacja płci osobnika
 • określenie pokrewieństwa genetycznego między osobnikami
 • analiza genetycznych systemów kojarzeń i struktury socjalnej populacji
 • wyznaczanie zróżnicowania genetycznego między populacjami, analiza przepływu genów i identyfikacja migrantów
 • wyznaczanie kierunków kolonizacji i tras ekspansji gatunków
 • identyfikacja linii ewolucyjnych DNA w obrębie taksonów
 • wykrywanie mieszańców międzygatunkowych i wyznaczanie poziomu introgresji genów

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona