logo_smalluwb_img_mobileszukaj
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:

Publications
  • Jadwiszczak K.A., Kłosowski S., Zalewska I., Banaszek A., Chrzanowska A. 2017. Genetic diversity and sexual reproduction in relict populations of Betula nana. Silva Fennica 51(2), doi: 10.14214/sf.5643
  • Chrzanowska A., Jadwiszczak K., Kłosowski S., Banaszek A., Sozinov O.V. 2016. Sexual reproduction efficiency and genetic diversity of endangered Betula humilis Schrk. populations from edge and sub-central parts of its range. Folia Geobotanica 51: 161-173
  • Chrzanowska A., Jadwiszczak K.A. 2015. Disappearing population of Betula humilis Schrk. on the Maliszewskie Lake, NE Poland. Biodiversity: Research and Conservation, 37(1): 69-73
  • Jadwiszczak K.A., Banaszek A., Chrzanowska A., Kłosowski S., Sozinov O.V. 2014. The admixture zone of Betula humilis Schrk. phylogenetic lineages follows the eastern central European suture zone. Plant Ecology & Diversity 8: 323-329
  • Chrzanowska A.,Jadwiszczak K.A. 2015. Rola hybrydyzacji międzygatunkowej w kształtowaniu zmienności genetycznej oraz morfologicznej brzóz (Betula L.). W: A. Bajguz, I. Ciereszko (red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja, Polskie Towarzystwo Botaniczne, 145-157
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona