logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:a.staszak@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-84-13
 • room:1022
 • godziny konsultacji:wtorek, godz. 11.30-12.30

Zainteresowania badawcze:

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty badań różnych gatunków drzew, z wykorzystaniem metod proteomicznych
 • Nabywanie i przełamywanie spoczynku nasion roślin drzewiastych.
 • Kriokonserwacja nasion, długoterminowe przechowywanie.
 • Cyto- i histologia roślin ze szczególnym uwzględnieniem nasion poddanych wpływowi niskich temperatur.
 • Wykorzystanie kultur in vitro w pracy nad mikropropagacją gatunków roślin z rodzaju Drosera.

 

Techniki badawcze:

 • Proteomika: rozdział białek przy wykorzystaniu elektroforezy dwukierunkowej – 2D, analiza funkcjonalna białek przy użyciu Western Blotting’u, analiza obrazów białek, oraz analiza wyników identyfikacji białek w spektroskopii mas.
 • Biologia nasion: znajomość stosowanych metod w zakresie stratyfikacji, określania żywotności nasion.
 • Histologia: przygotowanie materiału i barwienie do mikroskopii świetlnej LM, obserwacje cytologicznych w transmisyjnym mikroskopie elektronowym TEM, obrazowanie powierzchni w skaningowym mikroskopie elektronowym SEM, immunolokalizacja białek  przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego.
 • Hodowla roślin „in vitro”: wyprowadzenie i prowadzenie kultur.

 

Współpraca:

 • analizy zmian profilów białkowych przy wykorzystaniu elektroforezy dwukierunkowej – 2D, analiza obrazów białek, oraz analiza wyników identyfikacji białek w spektroskopii mas.
 • analiza funkcjonalna białek przy użyciu Western Blotting’u,
 • immunolokalizacja białek przy użyciu mikroskopii konfokalnej

 

Dydaktyka:

 • Fizjologia roślin, Podstawy biologii molekularnej, Organizmy genetycznie modyfikowane, Interakcje roślin wyższych z mikroorganizmami

 

Kariera

 • 2017, 1.03 – obecnie adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2016, 1.04 – 2017, 28.02 – pracownik inżynieryjno-techniczny w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
 • 2010 – 2016 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, studium doktoranckie oraz stypendium doktoranckie w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.
 • Praca doktorska „Rola wybranych białek w nabywaniu i ustępowaniu głębokiego spoczynku fizjologicznego nasion Acer platanoides L. i Fagus sylvatica L.”, promotor  dr hab. Tomasz Pawłowski, Prof. ID PAN
 • 2008 – 2010 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, kierunek: biologia, specjalność biologia eksperymentalna.
 • Praca magisterskaPrzechowywanie zarodków Salix viminalis L. w niskich temperaturach”, opiekun dr Katarzyna Maria Wojciechowicz.
 • 2005 – 2008 – Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, kierunek: biologia ogólna.
 • Praca licencjackaKriokonserwacja, charakterystyka metody i jej wykorzystanie w rodzinie Salicaceae”, opiekun dr Katarzyna Maria Wojciechowicz.

 

 Projekty Ministerialne i Narodowego Centrum Nauki - wykonawca

 • 2011-2015 – wykonawca w projekcie MNiSW N N303 806940, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku „Molekularno-strukturalne podstawy spoczynku wegetatywnych pąków świerka pospolitego”, Kierownik dr Marzenna Guzicka
 • 2012 – wykonawca w projekcie badawczym MNiSW (2009 – 2012), Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. „Interakcje między owadami tworzącymi galasy a drzewami z rodzaju Quercus”, Kierownik: dr hab. Maciej J. Giertych
 • 2012-2015 - główny wykonawca w projekcie NCN 2011/01/B/NZ9/0286, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, „Analiza funkcjonalna białek związanych z nabywaniem i ustępowaniem głębokiego spoczynku fizjologicznego nasion”, Kierownik dr hab. Tomasz Pawłowski
 • 2014-2016, wykonawca w projekcie NCN 2011/03/B/NZ9/05237, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu „Analiza wybranych procesów fizjologicznych oraz zmian w obrębie proteomu mitochondrialnego kalafiora podczas stresu suszy”, Kierownik dr inż. Włodzimierz Krzesiński

 

Projekty dla młodych naukowców

 • Realizowane w Instytucie Dendrologii PAN:
 • 2011, Rola białek z rodzin ABI oraz DELLA w ustępowaniu spoczynku Fagus sylvatica i Acer platanoides
 • 2012, Proteomika rozwoju nasion klonu zwyczajnego (Acer platnoides L.) a nabywanie spoczynku
 • 2013, Analiza funkcjonalna białek z rodzin ABI oraz DELLA w ustępowaniu spoczynku nasion Acer platanoides
 • 2014, Analiza funkcjonalna białek z rodzin 14-3-3 oraz AKIN w ustępowaniu spoczynku nasion Acer platanoides
 • 2016, Analiza proteomiczna spoczynku pierwotnego oraz spoczynku wtórnego w nasionach różnych osobników róży dzikiej (Rosa canina)

 

Dodatkowe informacje:

Członkostwo w organizacjach:

 • członek Polskiego Towarzystwa Proteomicznego od 2012
 • Koło Naukowe Przyrodników UAM, 2005-2010

 

Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową

 • 2016, I Nagroda Dyrektora Instytutu Dendrologii dla Młodych Naukowców prezentujących wyniki badań na Konferencji naukowej „Drzewa i lasy w zginającym się środowisku” 17-19.10.2016 Kórnik-Poznań.
 • 2016, Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę naukową Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii nauk w Kórniku, 22.03.2016
 • 2015, Wyróżnienie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w konkursie na najlepszą oryginalną prace twórczą doktoranta w roku 2014 w obszarze nauk biologicznych i rolniczych, wręczenie 12.6.2015
 • 2010, List pochwalny od Dziekana Wydziału Biologii UAM prof. dr. hab. Bogdana Jackowiaka za działalność w studenckim ruchu naukowym oraz dla dobra Wydziału biologii UAM, wręczony 29 maja.

Publications

Publikacje

Artykuły znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Pawłowski TA, Staszak AM, Karolewski P, Giertych MJ (2017). Plant development reprogramming by cynipid gall wasp: proteomic analysis. Acta Physiol Plant 39:114. DOI 10.1007/s11738-017-2414-9

Pawłowski T.A. Staszak A.M. (2016). Analysis of the embryo proteome of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) seeds reveals a distinct class of proteins regulating dormancy release. Journal of Plant Physiology 195: 9-22.

Staszak AM, Pawłowski TP (2014). Proteomic analysis of embryogenesis and the acquisition of seed dormancy in Norway maple (Acer platanoides L.). International Journal of Molecular Sciences  15: 10868–10891.

Staszak AM, Pawłowski TP (2012). Forest tree research in post genomic era. Introduction to system biology of broadleaves. Dendrobiology68: 113-123.

Krawiarz K, Pawłowski TA, Staszak AM (2013). Henryk Chylarecki (1919-2012) – dendrolog i artysta. Sylwan 157 (3): 239−240

 

 

Artykuły i publikacje popularno-naukowe

Redakcja monografii popularno-naukowej

Staszak AM, Zań P (2013) Historia Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK (1972-2012). s 331, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.

Czapracka A, Kalinowski T, Nowosad A, Staszak A, Szydło W [red zbiorowa] (2011). Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2001-2010, materiały do dziejów KNP część III, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s 207

 

 

Rozdziały w monografii popularno-naukowej

Staszak A (2011). Sekcja Badania Sukulentów [w] Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2001-2010, materiały do dziejów KNP część III, praca zbiorowa pod redakcją Czapracka A, Kalinowski T, Nowosad A, Staszak A, Szydło W, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s 36-37

Staszak A (2011). Sekcja Biotechnologii [w] Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2001-2010, materiały do dziejów KNP część III, praca zbiorowa pod redakcją Czapracka A, Kalinowski T, Nowosad A, Staszak A, Szydło W, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s 41-46

Staszak A (2011). Sekcja Genetyczna [w] Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2001-2010, materiały do dziejów KNP część III, praca zbiorowa pod redakcją Czapracka A, Kalinowski T, Nowosad A, Staszak A, Szydło W, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s 68-69

Staszak A (2011). Sekcja Kultur ‘in vitro’ [w] Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2001-2010, materiały do dziejów KNP część III, praca zbiorowa pod redakcją Czapracka A, Kalinowski T, Nowosad A, Staszak A, Szydło W, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s 74-80

Staszak A (2011). Poznański Festiwal Nauki i Sztuki [w] Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2001-2010, materiały do dziejów KNP część III, praca zbiorowa pod redakcją Czapracka A, Kalinowski T, Nowosad A, Staszak A, Szydło W, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s 102-111

Staszak A (2011). Opracowanie rycin: Drzewo genealogiczne sekcji Koła Naukowego Przyrodników UAM w latach 2001-2010, strona II okładki, oraz Sekcje specjalistyczne Koła Naukowego Przyrodników UAM działające w latach 1964-2011, strona III okładki [w] Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2001-2010, materiały do dziejów KNP część III, praca zbiorowa pod redakcją Czapracka A, Kalinowski T, Nowosad A, Staszak A, Szydło W, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s 36-37

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona