logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:abajguz@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-61
 • room:2032
 • godziny konsultacji:poniedziałek 12:30-13:30 (semestr letni)

 


 Scientific interests 

 • plant hormones: auxins, brassinosteroids, cytokinins, abscisic acid, jasmonic acid, salicylic acid - occurrence, biosynthesis, metabolism and biological activity in plants
 • plant growth regulators: ecdysteroids - occurrence, biosynthesis, metabolism and biological activity in plants
 • plant response to heavy metals, e.g. cadmium, lead
 • reduce toxic effects of heavy metals by phytohormones in plants
 • brassinosteroid signal transduction in plants
 • medical aspect of brassinosteroids and ecdysteroids action

 Offer of cooperation 

 • analysis of the level of photosynthetic pigments and phytochelatins
 • identification of endogenous plant hormones

 Functions performed at University of Bialystok 

 • head of Department of Plant Biochemistry and Toxicology
 • head of Laboratory of Environmental Toxicology at the Faculty of Chemical Research and Biological Environmental Hazards
 • member of the Senate of University of Bialystok
 • chairman of the Scientific Council of Institute of Biology
 • chairman of the Faculty Committee for PhDs in the field of biological sciences in the discipline of biology
 • member of the District Biological Olympics Committee

 Membership in scientific societies 


 Functions in scientific societies 

 • member of the Main Board of the Polish Society of Experimental Plant Biology
 • member of the Main Board of the Polish Botanical Society
 • chairman of the Białystok Branch of the Polish Botanical Society
 • member of the Białystok Branch of the Polish Biochemical Society

 Editorials of journals 

 • member of the editorial committee of Journal of Plant Growth Regulation
 • member of the editorial committee of Frontiers in Plant Science,
  section: Plant Abiotic Stress
 • editor of issue in Journal of Plant Growth Regulation

Publications
 • Malejko J., Szymańska N., Bajguz A., Godlewska-Żyłkiewicz B., Studies on the uptake and transformation of gold (III) and gold nanoparticles in a water-green algae environment using mass spectrometry techniques, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 34, 1485-1496, 2019. DOI: 10.1039/c9ja00132h
 • Wróblewska A., Szczepaniak L., Bajguz A., Jędrzejczyk I., Tałałaj I., Ostrowiecka B., Brzosko E., Jermakowicz E., Mirski P., Deceptive strategy in Dactylorhiza orchids: multidirectional evolution of floral chemistry, Annals of Botany, 123 (6): 1005-1016, 2019. DOI: 10.1093/aob/mcz003
 • Brzosko E., Bajguz A., Nectar composition in moth-pollinated Platanthera bifolia and P. chlorantha and its importance for reproductive success, Planta, 250 (1): 263-279, 2019. DOI: 10.1007/s00425-019-03168-5
 • Hayat S., Yusuf M., Bhardwaj R., Bajguz A. (Eds.), Brassinosteroids: Plant Growth and Development. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019, ISBN: 978-981-13-6057-2, ISBN: 978-981-13-6058-9 (ebook).
 • Bajguz A., Brassinosteroids in microalgae: application for growth improvement and protection against abiotic stresses, [W]: Hayat S., Yusuf M., Bhardwaj R., Bajguz A.  (eds.), Brassinosteroids: Plant Growth and Development, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019,  ISBN: 978-981-13-6057-2, ISBN: 978-981-13-6058-9 (ebook), pp. 45-58 https://doi.org/10.1007/978-981-13-6058-9_1
 • Zullo M.A.T., Bajguz A., The brassinosteroids family - structural diversity of natural compounds and their precursors, [W]: Hayat S., Yusuf M., Bhardwaj R., Bajguz A.  (eds.), Brassinosteroids: Plant Growth and Development, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019, ISBN: 978-981-13-6057-2, ISBN: 978-981-13-6058-9 (ebook), pp. 1-45 https://doi.org/10.1007/978-981-13-6058-9_1
 • Bajguz A., Orczyk W., Gołębiewska A., Chmur M., Piotrowska-Niczyporuk A., Occurrence of brassinosteroids and influence of 24-epibrassinolide with brassinazole on their content in the leaves and roots of Hordeum vulgare L. cv. Golden Promise. Planta, 249: 123-137, 2019.
 • Łaska G., Sienkiewicz A., Stocki M., Zjawiony J. K., Sharma V., Bajguz A.,  Piotrowska-Niczyporuk A., Jacob M., Khan S., Phytochemical screening of Pulsatilla species and investigation of their biological activities, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 88 (1): 3613, 2019.
 • Chmur M., Bajguz A.,Ekstrakcja i oczyszczanie brassinosteroidów z materiału roślinnego, [W]: Różnorodność biologiczna i środowiskowa - od komórki do ekosystemu.Nowe wyzwania w badaniach botanicznych i środowiskowych, pod red. G. Łaskiej, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok, e-ISBN: 978-83-950171-5-5, p-ISBN: 978-83-950171-6-2, str. 105-115, 2018.
 • Ahanger M.A., Ashraf M., Bajguz A., Ahmad P., Brassinosteroids regulate growth in plants under stressful environments and crosstalk with other potential phytohormones. Journal of Plant Growth Regulation, 37: 1007-1024, 2018.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Kotowska U., Bralska M., Talarek-Karwel M., Growth, metabolite profile, oxidative status and phytohormone levels in the green alga Acutodesmus obliquus exposed to exogenous auxins and cytokinins, Journal of Plant Growth Regulation, 37: 1159-1174, 2018.
 • Roguz K., Bajguz A., Gołębiewska A., Chmur M., Hill L., Kalinowski P., Schönenberger J., Stpiczyńska M., Zych M., Functional diversity of nectary structure and nectar composision in the genus Fritillaria (Liliaceae), Frontiers in Plant Science, 9: 1246, 2018. DOI: 10.3389/fpls.2018.01246
 • Talarek-Karwel M., Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Rajewska I., The effect of 24-epibrassinolide on the green alga Accutodesmus obliquus (Chlorophyceae). Plant Physiology and Biochemistry, 124: 175-183, 2018.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Zambrzycka-Szelewa E., Bralska M., Exogenously applied auxins and cytokinins ameliorate lead toxicity by inducing antioxidant defence system in green alga Acutodesmus obliquus, Plant Physiology and Biochemistry, 132, 535-546, 2018.
 • Siddiqui H., Hayat S., Bajguz A., Regulation of photosynthesis by brassinosteroids in plants. Acta Physiologiae Plantarum, 40: 59, 2018.
 • Malejko J., Świerżewska N., Bajguz A., Godlewska-Żyłkiewicz B., Method development for speciation analysis of nanoparticle and ionic forms of gold in biological samples by high performance liquid chromatography hyphenated to inductively coupled plasma mass spectrometry. Spectrochimica Acta Part B, 142: 1-7, 2018.
 • Kanwar M.K., Bajguz A., Zhou J., Bhardwaj R., Analysis of brassinosteroids in plants. Journal of Plant Growth Regulation, 36: 1002-1030, 2017.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Zambrzycka-Szelewa E., Response and the detoxification strategies of green alga Acutodesmus obliquus (Chlorophyceae) under lead stress. Environmental and Experimental Botany, 144: 25-36, 2017.
 • Singh R., Parihar P., Singh M., Bajguz A., Kumar J., Singh S., Singh V.P., Prasad S.M., Uncovering potential applications of cyanobacteria and algal metabolites in biology, agriculture and medicine: current status and future prospects. Frontiers in Microbiology, 8: 515, 2017.
 • Bokina B., Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Aktywność biologiczna roślinnych poliamin, [W]: Różnorodność biologiczna i środowiskowa - od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, pod red. G. Łaskiej, Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne, e-ISBN: 978-83-945205-6-4, p-ISBN: 978-83-945205-7-1, str. 185-196, 2017.
 • Talarek-Karwel M., Bajguz A., Perspektywy zastosowania brassinosteroidów w rolnictwie i ochronie środowiska, [W]: Różnorodność biologiczna i środowiskowa - od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, pod red. G. Łaskiej, Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne, e-ISBN: 978-83-945205-6-4, p-ISBN: 978-83-945205-7-1, str. 209-217, 2017.
 • Rajewska I., Talarek M., Bajguz A., Brassinosteroids and response of plants to heavy metals action. Frontiers in Plant Science, 7: 629, 2016.
 • Bajguz A., Ciereszko I. (red. nauk.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok, Agencja Wydawnicza EkoPress,  ISBN: 978-83-620069-72-9, 2016.
 • Rajewska I., Bajguz A., Aminy biogenne, neurotransmitery zwierzęce u roślin, [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, A. Bajguz i I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok, Agencja Wydawnicza EkoPress,  ISBN: 978-83-620069-72-9 str. 33-44, 2016.
 • Bokina B., Bajguz A., Zadziwiający świat roślin. Hormony owadzie - ekdysteroidy w roślinach, [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, A. Bajguz i I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok, Agencja Wydawnicza EkoPress,  ISBN: 978-83-620069-72-9 str. 45-59, 2016.
 • Piotrowska- Niczyporuk A., Bajguz A., Rola metalotionein w adaptacjach roślin do stresu metali ciężkich,  [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, A. Bajguz i I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok, Agencja Wydawnicza EkoPress,  ISBN: 978-83-620069-72-9 str. 127-142, 2016.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Talarek M., Bralska M., Zambrzycka E., The effect of lead on the growth, content of primary metabolites, and antioxidant response of green alga Acutodesmus obliquus (Chlorophyceae). Environ. Sci. Pollut. Res., 22: 19112-19123, 2015.
 • Bajguz A., Bąkała I., Talarek M., Ecdysteroids in plant and their pharmacological effects in vertebrates and humans. [W:] Atta-ur-Rahman (pod red.) Studies in Natural Products Chemistry Vol. 45. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, the Netherlands, ISBN 978-0-444-63473-3, str. 121-145, 2015.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Elementy ekotoksykologii. Wybrane metody analityczne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-7431-443-5, 2015.
 • Bajguz A., Ciereszko I. (pod red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-85-9, 2015.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Udział glonów w fitoremediacji środowisk wodnych skażonych metalami ciężkimi [W:] Bajguz A., Ciereszko I. (pod red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-85-9, str. 239-252, 2015.
 • Biziewska I., Talarek M., Bajguz A., Rola brassinosteroidów w odpowiedzi roślin na stres metali ciężkich. [W:] Bajguz A., Ciereszko I. (pod red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-85-9, str. 253-264, 2015.
 • Talarek M., Biziewska I., Bajguz A., Rola brassinosteroidów w odpowiedzi roślin na działanie patogenów. [W:] Bajguz A., Ciereszko I. (pod red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-85-9, str. 293-304, 2015.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Interactive effect of brassinosteroids and cytokinins on growth, chlorophyll, monosaccharide and protein content in the green alga Chlorella vulgaris (Trebouxiophyceae). Plant Physiol. Biochem.,  80: 176-183, 2014.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Brassinosteroids implicated in growth and stress responses. [W:] Tran, Lam-Son, Pal, Sikander (pod red.) Phytohormones: A Window to Metabolism, Signaling and Biotechnological Applications, Springer Science+Business Media New York, ISBN 978-1-4939-0490-7, str. 163-190, 2014.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A. – The effect of natural and synthetic auxins on the growth, metabolite content and antioxidant response of green alga Chlorella vulgaris (Trebouxiophyceae). Plant Growth Regul., 73: 57–66, 2014.
 • Bajguz A., Nitric oxide: role in plants under abiotic stress. [W:] Ahmad P., Wani M.R. (pod red.) Physiological mechanisms and adaptation strategies in plants under changing environment. Volume 2. Springer Science+Business Media New York, ISBN 978-1-4614-8599-5, str. 137-159, 2014.
 • Ciereszko I., Bajguz A. (pod red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-37-8, 2013.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Fitoremediacja – alternatywa na czyste środowisko. [W:] Ciereszko I., Bajguz A. (pod red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-37-8, str. 97-110, 2013.
 • Bajguz A., Pietrasz M., Piotrowska-Niczyporuk A., Rola brassinosteroidów w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny. [W:] Ciereszko I., Bajguz A. (pod red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-37-8, str. 53-67, 2013.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Synergistic effect of auxins and brassinosteroids on the growth and regulation of metabolite content in the green alga Chlorella vulgaris (Trebouxiophyceae). Plant Physiol. Biochem., 71: 290-297, 2013.
 • Kotowska U., Piotrowska A., Isidorova A.G., Bajguz A., Isidorov V.A., Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of the chemical composition of the aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae). Oceanol. Hydrobiol. St., 42 (2): 181-187, 2013.
 • Bajguz A., Bajguz A.J., Tryniszewska E.A., Recent advanced in medicinal applications of brassinosteroids, a group of plant hormones. [W:] Atta-ur-Rahman (pod red.) Studies in Natural Products Chemistry Vol. 40. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, the Netherlands, ISBN 978-0-444-59603-1, str. 33-49, 2013.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Mechanisms of heavy metals detoxification in plants. [W:] Łaska G (pod red.) Biological diversity – from cell to ecosystem. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, ISBN 978-83-62069-28-6, str. 57-71, 2012.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., The role of antioxidants in plant response to oxidative stress. [W:] Łaska G (pod red.) Biological diversity – from cell to ecosystem. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, ISBN 978-83-62069-28-6, str. 41-55, 2012.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Biology of aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae) and its practical apllication. [W:] Sridhar K.R. (pod red.) Aquatic plants and plant diseases. Types, characteristics and management. Nova Science Publishers, Inc. New York, ISBN 978-1-61324-380-0, str. 87-116, 2012.
 • Bajguz A., Origin of brassinosteroids and their role in oxidative stress in plants. [W:] Khan N.A., Nazar R., Iqbal N., Anjum N.A. (pod red.) Phytohormones and abiotic stress tolerance in plants. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, ISBN 978-3642258282, 2012, str. 169-183, 2012.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Zambrzycka E., Godlewska-Żyłkiewicz B., Phytohormones as regulators of heavy metal biosorption and toxicity in green alga Chlorella vulgaris (Chlorophyceae). Plant Physiol. Biochem., 52: 52-65, 2012.
 • Bajguz A., Brassinosteroids – occurrence and chemical structures in plants. [W:] Hayat S., Ahmad A. (pod red.) Brassinosteroids: A Class of Plant Hormone. Springer Science+Bussiness Media B.V., Dordrecht, ISBN 978-94-007-0188-5, str. 1-27, 2011.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Conjugates of abscisic acid, brassinosteroids, ethylene, gibberellins, and jasmonates. Phytochemistry, 72: 2097-2112, 2011.
 • Bajguz A., Suppression of Chlorella vulgaris growth by cadmium, lead and copper stress and its restoration by endogenous brassinolide. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 60: 406-416, 2011.
 • Falkowska M., Pietryczuk A., Piotrowska A., Bajguz A., Grygoruk A., Czerpak R., The effect of gibberellic acid (GA3) on growth, metal biosorption and metabolism of the green algae Chlorella vulgaris (Chlorophyceae) Beijerinck exposed to cadmium and lead stress. Pol. J. Environm. Stud. 20: 53-59, 2011.
 • Bajguz A., Piotrowska A., Plant hormone conjugates. [W:] Gupta V. K., Taneja S.C., Gupta B.D. (pod red.) Comprehensive Bioactive Natural Products, Vol. 7: Structural Modifications & Drug Development, ISBN 1933699574, str. 186-239, 2010.
 • Hayat S., Mori M., Fariduddin Q., Bajguz A., Ahmad A., Physiological role of brassinosteroids : an update. Indian J. Plant Physiol., 15 (2): 99-109, 2010.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Godlewska-Żyłkiewicz B, Zambrzycka E., Changes in the growth, biochemical components and antioxidant activity in aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae) exposed to cadmium and lead. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 58: 594-604, 2010.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Czerpak R., Kot K., Changes in the growth, chemical composition and antioxidant activity in aquatic plant Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (Lemnaceae) exposed to jasmonic acid. J. Plant Growth Regul., 29: 53-64, 2010.
 • Bajguz A., An enhancing effect of exogenous brassinolide on the growth and antioxidant activity in Chlorella vulgaris cultures under heavy metals stress. Environ. Exp. Bot., 68: 175-179, 2010.
 • Bajguz A., Piotrowska A. ,Conjugates of auxin and cytokinin. Phytochemistry, 70: 957-969, 2009.
 • Bajguz A., Hayat S., Effects of brassinosteroids on the plant responses to environmental stresses. Plant Physiol. Biochem., 47: 1-8, 2009.
 • Bajguz A., Isolation and characterization of brassinosteroids from algal cultures of Chlorella vulgaris Beijerinck (Trebouxiophycaea). J. Plant Physiol., 166: 1946-1949, 2009.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Godlewska-Żyłkiewicz B., Czerpak R., Kamińska M., Jasmonic acid as modulator of lead toxicity in aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae). Environ. Exp. Bot., 66: 507-511, 2009.
 • Bajguz A., Brassinosteroid enhanced the level of abscisic acid in Chlorella vulgaris subjected to short-term stress. J. Plant Physiol., 166: 882-886, 2009.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Czerpak R., Biologia wolfii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza (L.) Wimm. i jej rola w ochronie środowiska. [W:] Kolanko K. (pod red.) Różnorodność badań botanicznych. 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok, ISBN 978-83-61643-08-1, str. 34-44, 2008.
 • Bajguz A., Wpływ brassinosteroidów na kultury glonu Chlorella vulgaris poddane działaniu wybranych fitohormonów i czynników stresowych. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-7431-130-4, ss. 193, 2007.
 • Bajguz A., Metabolism of brassinosteroids in plants. Plant Physiol. Biochem., 45: 95-107, 2007.
 • Bajguz A., Piotrowska A., Ćwiczenia z toksykologii środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ISBN 83-7431-033-2, ss. 222, 2005.
 • Bajguz A., Brassinosteroids: from distribution to metabolism in plants. [W:] Sharma S.K., Govil J.N., Singh V.K. (pod red.) Recent Progress in Medicinal Plants. Vol. 10. Phytotherapeutics. Studium Press LLC, Houston, ISBN 0-9761849-1-5, str. 25-63, 2005.
 • Bajguz A., Asami T., Suppression of Wolffia arrhiza growth by brassinazole, an inhibitor of brassinosteroid biosynthesis and its restoration by endogenous 24-epibrassinolide. Phytochemistry, 66: 1787-1796, 2005.
 • Dziwulska U., Bajguz A., Godlewska-Żyłkiewicz B., The use of algae Chlorella vulgaris immobilized on Cellex-T support for separation/preconcentration of trace amounts of platinum and palladium before GFAAS determination. Analytical Letters, 37 (10): 2189-2203, 2004.
 • Bajguz A., Dinan L., Effects of ecdysteroids on Chlorella vulgaris. Physiol. Plant., 121: 349-357, 2004.
 • Bajguz A., Godlewska-Zylkiewicz B., Protective role of 20-hydroxyecdysone against lead stress in Chlorella vulgaris cultures. Phytochemistry, 65 (6): 711-720, 2004.
 • Bajguz A., Asami T., Effects of brassinazole, an inhibitor of brassinosteroid biosynthesis, on light- and dark-grown Chlorella vulgaris. Planta, 218: 869-877, 2004.
 • Bajguz A., Tretyn A., The chemical structures and occurrence of brassinosteroids in plants. [W:] Hayat S., Ahmad A. (pod red.) Brassinosteroids: Bioactivity and Crop Productivity. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, ISBN 1-4020-1710-3, str. 1-44, 2003.
 • Czerpak R., Bajguz A., Joszczyk A., Nosal A., Effect of allantoin and creatine on the growth and content of some metabolites in Chlorella vulgaris (Chlorophyceae). Ecohydrol. Hydrobiol., 3 (2): 231-236, 2003.
 • Czerpak R., Bajguz A., Jewiec P., Muszyńska-Garstka M., The influence of acetylcholine and taurine on the content of some metabolites in the alga Chlorella vulgaris. Ecohydrol. Hydrobiol., 3 (2): 223-229, 2003.
 • Bajguz A., Tretyn A., Brassinosteroidy – hormony roślinne. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ISBN 83-231-1638-5, ss. 246, 2003.
 • Czerpak R., Bajguz A., Piotrowska A., Dobrogowska R., Matejczyk M., Wiesławski W., Biochemical activity of di- and polyamines in the green alga Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). Acta Soc. Bot. Pol., 72 (1): 19-24, 2003.
 • Bajguz A., Tretyn A., The chemical characteristic and distribution of brassinosteroids in plants. Phytochemistry, 62 (7): 1027-1046, 2003.
 • Bajguz A., Brassinosteroids and lead as stimulators of phytochelatins synthesis in Chlorella vulgaris. J. Plant Physiol., 159 (3): 321-324, 2002.
 • Czerpak R., Bajguz A., Gromek M., Kozłowska G., Nowak I., Activity of salicylic acid on the growth and biochemism of Chlorella vulgaris Beijerinck. Acta Physiol. Plant., 24 (1): 45-52, 2002.
 • Czerpak R., Bajguz A., Piotrowska A., Polecka M., Effect of izomers of hydroxybenzoic acid on the growth and metabolism of Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). Acta Soc. Bot. Pol., 70 (4): 253-259, 2001.
 • Czerpak R., Bajguz A., Bajguz A.J., Iwaniuk D., Comparison of the influences of hydrocortisone and progesterone on the content of protein and sugar in the green alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Ecohydrol. Hydrobiol., 1 (4): 473-479, 2001.
 • Czerpak R., Bajguz A., Kalinowska J., The stimulative effect of hydrocortisone on photosynthetic pigments in the green alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Ecohydrol. Hydrobiol., 1 (4): 465-472, 2001.
 • Bajguz A., Czerpak R., Rola kwasu salicylowego w odpowiedziach obronnych roślin na działanie patogenów. Kosmos, 50 (1-2): 49-59, 2001.
 • Bajguz A., Koronka A., Effect of ecdysone application on the growth and biochemical changes in Chlorella vulgaris cells. Plant Physiol. Biochem., 39 (7-8): 707-715, 2001.
 • Bajguz A., Blockade of heavy metals accumulation in Chlorella vulgaris cells by 24-epibrassinolide. Plant Physiol. Biochem., 38 (10): 797-801, 2000.
 • Bajguz A., Effect of brassinosteroids on nucleic acids and protein content in cultured cells of Chlorella vulgaris. Plant Physiol. Biochem., 38 (3): 209-215, 2000.
 • Bajguz A., Ekdysteroidy w roślinach. Kosmos, 49 (1-2): 169-178, 2000.
 • Czerpak R., Bajguz A., Aktywność fizjologiczno-biochemiczna poliamin w adaptacji roślin do stresów. Post. Biol. Kom., 26 (3): 523-538, 1999.
 • Bajguz A., Działanie brassinosteroidów na wzrost i rozwój roślin. Kosmos, 48 (1): 75-85, 1999.
 • Bajguz A., Czerpak R., Metabolizm poliamin. Kosmos, 48 (1): 67-74, 1999.
 • Czerpak R., Bajguz A., Aktywność fizjologiczna i metaboliczna kwasu salicylowego u roślin. Kosmos, 47 (1): 83-93, 1998.
 • Bajguz A., Czerpak R., Physiological and biochemical role of brassinosteroids and their structure-activity relationship of brassinosteroids in the green alga Chlorella vulgaris. J. Plant Growth Regul., 17: 131-139, 1998.
 • Bajguz A., Czerpak R., Biosynteza i przemiany metaboliczne brassinosteroidów. Kosmos, 46 (2): 259-268, 1997.
 • Czerpak R., Bajguz A., Stimulatory effect of auxins and cytokinins on carotenes, with differential effects on xanthophylls, in the green alga Chlorella pyrenoidosa Chick. Acta Soc. Bot. Pol., 66 (1): 41-46, 1997.
 • Bajguz A., Czerpak R., Metabolic activity of estradiol in Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). Part II. Content of the cellular sugar and protein accumulation. Pol. Arch. Hydrobiol., 43 (4): 427-430, 1996.
 • Bajguz A., Czerpak R., Metabolic activity of estradiol in Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). Part I. Content of photosynthetic pigments. Pol. Arch. Hydrobiol., 43 (4): 421-426, 1996.
 • Bajguz A., Czerpak R., Effect of brassinosteroids on growth and proton extrusion in the alga Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). J. Plant Growth Regul., 15, 153-156, 1996.
 • Bajguz A., Czerpak R., Brassinosteroids and changes of the protein contents in the alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Plant Physiol. Biochem., (SI): 307-308, 1996.
 • Bajguz A., Czerpak R., Występowanie i aktywność biologiczna brassinosteroidów – nowych hormonów roślin. Kosmos, 44 (1): 129-144, 1995.
 • Czerpak R., Bajguz A., Chodkowski K., Popow H., Influence of nickel and cobalt on the growth and biochemical changes of Chlorella pyrenoidosa (Chlorophyceae). Pol. Arch. Hydrobiol., 41 (2): 161-169, 1994.
 • Czerpak R., Bajguz A., Białecka B., Wierzchołowska L.E., Wolańska M.M., Effect of auxin precursors and chemical analogues on the growth and chemical composition in Chlorella pyrenoidosa Chick. Acta Soc. Bot. Pol., 63 (3-4): 279-286, 1994.
 • Czerpak R., Bajguz A., Effect of auxins and cytokinins on protein and saccharides extracellular excretion in Chlorella pyrenoidosa. Pol. Arch. Hydrobiol., 40 (3-4): 249-254, 1993.
   
Show more publications pokaz wiecej

SCIENTIFIC PROFILE

  ResearchGate

Scopus Author ID:  6701503762

  TEACHING


 

PUBLISHED BOOKS

  

 

[sample]

MONOGRAPHS
of the Białystok Branch of the Polish Botanical Society

(editor)

Różnorodność biologiczna – od komórki
do ekosystemu

 2013 r. [PDF]2015 r. [PDF]
  
 2016 r. [PDF]
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona