logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dr Aneta Adamczuk
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:

Publications
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2015. Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) - znana, a niezwyczajna roślina. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 15-21.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2014. Wpływ cytokinin i rodzaju eksplantatu na efektywność organogenezy pędowej lnu w różnych warunkach świetlnych kultury in vitro. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 11-22.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2013. Udział NO w regilacji wzrostu i morfogenezy roślin w różnych warunkach środowiskowych. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 39-52.
  • Siegień I., Adamczuk A., Wróblewska K. 2013.  Light affects in vitro organogenesis of Linum usitatissimum L. and its cyanogenic potential. Acta Physiologiae Plantarum, DOI: 10.1007/s11738-012-1118-4.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012. Roślinne kultury in vitro - charakterystyka i zastosowania. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 38-46.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012.  Morphogenesis of plants in vitro under stress conditions. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 25-39.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona