logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:drzym@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-84-26
 • room:3005
 • godziny konsultacji:poniedziałek, godz. 10.00 - 11.30

 

 

Dodatkowe funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich z Biologii
 • Członek Rady Programowej ds. Programu Studiów w Instytucie Biologii
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminu Licencjackiego na kierunku Biologia
 • Koordynator programu IntroMed w Instytucie Biologii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Wiceprzewodnicząca Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (kadencja 2013-2016)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego
 • Członek International Peat Society
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Journal of Life Coastal Medicine

 

Zainteresowania naukowe:

 • Późnoglacjalna i holoceńska historia torfowisk Polski północno-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sukcesja roślinności torfotwórczej 
 • Rozwój i zmiany troficzne jezior humusowych Polski północno-wschodniej w okresie ostatnich ok. 12 tys. lat
 • Torf i osady jeziorne jako źródło wiedzy paleoekologicznej

 

Oferty współpracy:

 • Ekspertyzy torfoznawcze i paleoekologiczne z wykorzystaniem analizy roślinnych szczątków makroskopowych

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona