logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:chwelat@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-66
 • room:3032
 • godziny konsultacji:czwartek, godz. 10.00-11.30

Zainteresowania naukowe

 • Zainteresowania badawcze są skoncentrowane na polimorfizmie genetycznym naturalnych populacji bakterii symbiotycznych Rhizobium leguminosarum bv. trifolii oraz ich interakcji z roślinnym gospodarzem – koniczyną.

 

Dodatkowe informacje

 • Koordynator praktyk zawodowych na kierunku biologia
 • Wydziałowy Specjalista ds. Współpracy z Przedsiębiorcami w ramach projektu unijnego współfinansowanego przez NCBiR „Czas na staż”
 • Skarbnik Oddziału Białostockiego PTB

Publications
 • Oleńska E., Małek W. 2014. Genetic differentiation of Trifolium repens microsymbionts deriving from Zn-Pb waste-heap and control area In Poland. J. Basic Microbiol, DOI: 10.1002/jobm.201400604
 • Oleńska E. 2014. Bobowate różnowiekowych hałd cynkowo-ołowiowych w Polsce. W: Łaska G. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 227-238.
 • Włostowski T., Kozłowski P., Łaszkiewicz-Tiszczenko B., Oleńska E., Aleksandrowicz O. 2014. Accumulation of cadmium in and its effect on the midgut gland of terrestrial snail Helix pomatia L. from urban areas in Poland. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 93: 526-531.
 • Oleńska E. 2013. Interakcje roślina-bakteria jako czynnik tolerancji roślin naczyniowych na metale ciężkie. W: Ciereszko I. i Bajguz A. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 111-124.
 • Oleńska E. 2013. Krajowe środki na naukę w: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty projektów badawczych. Poskrobko K. M. i Powichrowska B. M. (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 201-217.
 • Oleńska E., Małek W. 2013. Mechanizmy oporności bakterii na metale ciężkie. Postępy Mikrobiologii 4: 363-371.
 • Oleńska E., Stankiewicz A. 2013. Metody obliczeniowe w genetyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 44-50.
 • Salińska A., Włostowski T., Oleńska E. 2013.Differential susceptibility to cadmium-induced liver and kidney injury in wild and laboratory-bred bank volesMyodes glareolus. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 65: 324-331.
 • Oleńska E., Małek W. 2013. Sequence analysis of hypothetical lysine exporter genes of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii from calamine old waste-heaps and their evolutionary history. Current Microbiology, 66(5): 493-498; DOI 10.1007/s00284-013-0303-z.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T. 2011. Orally administered melatonin and the accumulation and toxicity of cadmium in the bank vole (Myodes glareolus). Zoologica Poloniae 56 (1-4): 19-33.
 • Chwełatiuk E. 2008. Melatonina u ssaków - związek o wielu funkcjach. Kosmos 57 (1-2): 93-102.
 • Chwełatiuk E. 2008. Different way of melatonin’s administration and the cadmium toxicity in tissues of the bank vole. Acta Toxocol. 16 (Suppl.): 69 (abstract).
 • Chwełatiuk E., Włostowski T., Krasowska A., Bonda E. 2006. The effect of orally administered melatonin on tissue accumulation and toxicity of cadmium in mice. J. Trace Elem. Med. Biol. 19:259-265.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T., Krasowska A., Bonda E. 2005. Melatonin increases tissue accumulation and toxicity of cadmium in the bank vole (Clethrionomys glareolus). BioMetals 18:283-291.
 • Włostowski T, Chwełatiuk E., Bonda E., Krasowska A., Żukowski J. 2005. Hepatic and renal accumulation is associated with mass-specific daily metabolic rate in the bank vole. Comp. Biochem. Physiol C 141:15-19.
 • Chwełatiuk E., Stankiewicz A. 2003. Czy wiesz, że to co nas różni to zapis informacji w DNA? – konspekt lekcji. Biologia w Szkole 1: 33-35.
 • Chwełatiuk E., Stankiewicz A., Garbowski J.M. 2002. Dlaczego różnimy się od swoich rodziców? Zjawisko crossing-over – konspekt lekcji. Biologia w Szkole online /www.wsip.pl/serwisy/czasbiol/2_2002_crossing_over.html/.
 • Chwełatiuk E., Mical A.H. 2002. Wierzenia i prawdy o roślinach leczniczych. Wiadomości Zielarskie 12: 17-18.
 • Mical A.H., Chwełatiuk E. 2001. Mity i prawdy o niektórych roślinach. Kosmos 50 (1-2):69-72.
 • Mical A.H., Chwełatiuk E. 2000. Wczoraj i dziś zielarstwa. Wiadomości Zielarskie 3: 18-19.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona