logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB
Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB

Institute of Biology / Zakład Fizjologii Roślin
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:icier@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-80-29
 • room:1013
 • godziny konsultacji:poniedziałek, godz. 11.45 – 13.15

 

Dziekan Wydziału Biologiczno - Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Prezydent Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 

Publications
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2015. Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) - znana, a niezwyczajna roślina. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 15-21.
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I. 2015. Odpowiedź lokalna lub systemiczna na uszkodzenia przez fitofagi. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 279-292
 • Denkiewicz Z., Kozłowska-Szerenos B., Ciereszko I. 2015.Wpływ askorbinianu na zdolności antyoksydacyjne komórek Chlorella vulgaris rosnących w warunkach niedostatecznego żywienia fosforanowego. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 265-278
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2015. Metabolizm cukrów w warunkach stresu zranienia. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 37-50
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I. 2014. Odpowiedź Triticum aestivum L. na zranienie mechaniczne. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 263-273.
 • Łukaszuk E., Ignaczewska M., Ciereszko I. 2014. Stres oksydacyjny jako stres wtórny towarzyszący uszkodzeniom mechanicznym na przykładzie rzodkiewnika Arabidopsis thaliana L. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 155-165 
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2014. Wpływ cytokinin i rodzaju eksplantatu na efektywność organogenezy pędowej lnu w różnych warunkach świetlnych kultury in vitro. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 11-22.
 • Ciereszko I., Bajguz A. (Eds.) 2013. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, Białystok, 333 pp.
 • Kozłowska-Szerenos B., Ciereszko I. 2013. Udział askorbinianu w odpowiedzi roślin na niekorzystne czynniki środowiska. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 69-82.
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2013. Udział NO w regilacji wzrostu i morfogenezy roślin w różnych warunkach środowiskowych. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 39-52.
 • Żebrowska E.. Ciereszko I. 2013. Odpowiedź roślin na niedobór fosforanów w podłożu  W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 83-96.
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012. Roślinne kultury in vitro - charakterystyka i zastosowania. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 38-46.
 • Stulgis M., Ciereszko I. 2012. Reakcje roślin na deficyt fosforanów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 47-55.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2012.  Plant responses to wouding stress. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 73-85.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2012. Odpowiedź fizjologiczna roślin na uszkodzenia mechaniczne. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 56-6. 
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012.  Morphogenesis of plants in vitro under stress conditions. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 25-39.  
 • Polit J. T., Ciereszko I. 2012. Sucrose synthase activity and carbohydrates content in relation to phosphorylation status of Vicia faba root meristems during reactivation from sugar depletion. Journal of Plant Physiology 169: 1597-1606.
 • Żebrowska E., Bujnowska E., Ciereszko I. 2011. Differential responses of oat cultivars to phosphate deprivation: plant growth and acid phosphatase activities. Acta Phsiologiae Plantarum 2011, doi: 10.1007/s11738-011-0918-2.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2011. Mechanizmy dostosowawcze roślin do warunków niedoboru fosforu. Postępy Nauk Rolniczych 3: 33-46.
 • Ciereszko I., Żebrowska E., Ruminowicz M. 2011. Acid phosphatases and growth of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars under diverse phosphorus nutrition. Acta Phsiologiae Plantarum 33(6): 2355-2368.
 • Ciereszko I., Szczygła A., Żebrowska E. 2011. Phosphate deficiency affects acid phosphatase activity and growth of two wheat varirties. Journal of Plant Nutrition 34: 815-829.
 • Żebrowska E., Gryczewska K., Ciereszko I. 2010. Wpływ zróżnicowanego żywienia fosforowego i mikoryzacji na wzrost dwóch odmian pszenicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 545: 245-250.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2010. Roślinna pirofosforylaza UDP-glukozy - enzym niedoceniany. Postępy Biologii Komórki 37(2): 279-295.
 • Żebrowska E., Ciereszko I. 2009. Udział kwaśnych fosfataz w gospodarce fosforanowej komórek roślinnych. Postępy Biologii Komórki 36(4): 1-17.
 • Ciereszko I. 2009. Sucrose metabolism in plant tissues under stress conditions: key enzymes, localization and function. W: Compartmentation of Responses to Stresses in Higher Plants, True or False (red. Maksymiec W.), Transworld Research Network, Kerala, India, pp. 193-218.
 • Polit J.T., Ciereszko I. 2009. In situ activities of hexokinase and fructokinase in relation to phosphorylation status of root meristem cells of Vicia faba during reactivation from sugar starvation. Physiologia Plantarum 135: 342-350.
 • Ciereszko I., Kozłowska-Szerenos B., Leśniewska J., Siegień I. 2008. Dostosowania roślin do niekorzystnych warunków środowiska. W: K. Kolanko (red.) Różnorodność badań botanicznych - 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa botanicznego 1958-2008. Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych; Polskie Towarzystwo Botaniczne: 147-167.
 • Żebrowska E., Antoniuk A., Ciereszko I. 2008. Aktywność kwaśnych fosfataz i wzrost dwóch odmian pszenżyta w warunkach niedoboru fosforu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 524: 273-279.
 • Żebrowska E., Ciereszko I. 2007. Pobieranie i transport fosforanów w komórkach roślin. Postępy Biologii Komórki 34: 283-298.
 • Ciereszko I. 2007. Odbiór i przekazywanie sygnału wywołanego zmianami poziomu cukrów w komórkach roślin. Postępy Biologii Komórki 34: 695-713.
 • Wyszołmirska E., Sutuła E., Ciereszko I. 2006. Wpływ niedoboru fosforu na wzrost dwóch odmian owsa i aktywność kwaśnych fosfataz. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 509: 161-166.
 • Ciereszko I. 2006. Kontrola metabolizmu sacharozy u roślin w odpowiedzi na zmienne warunki środowiska. Kosmos 55: 229-241.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L. A. 2006. Phosphate deficiency-dependent upregulation of UDP-glucose pyrophosphorylase genes is insensitive to ABA and ethylene status in Arabiodopsis leaves. Acta Physiologiae Plantarum 28: 387-393.
 • Ciereszko I. 2005. Czy można usprawnić pobieranie fosforanów przez rośliny? Kosmos 54(4): 391-400.
 • Ciereszko I., Balwicka H. 2005. Phosphate-starvation response of cereal plants: acid phosphatase activity and growth changes. W: C. J. Li et al. (eds). Plant nutrition for food seciurity, human health and environmental protection. Proceedings XV International Plant Nutrition Colloquium. Tsinghua University Press, Beijing, China: 486-487.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L. 2005. Expression of several genes involved in sucrose/starch metabolism as affected by different strategies to induce phosphate dificiency in Arabidopsis. Acta Physiologiae Plantarum 27: 147-155.
 • Ciereszko I., Johansson H., Kleczkowski L. A. 2005. Interactive effects of phosphate dificiency, sucrose and light/dark conditions on gene expression of UDP-glucose pyrophosphorylase in Arabidopsis. Journal of Plant Physiology 162: 343-353.
 • Maleszewski S., Ciereszko I., Skowrońska A., Mieczejko E., Kozłowska-Szerenos B. 2004. Changes induced by low oxygen concentration in photosynthetic and respiratory CO2 exchange in phosphate-deficient bean leaves. Biologia Plantarum 48: 401-405.
 • Kleczkowski L. A., Geisler M., Ciereszko I., Johanson H. 2004. UDP-Glucose pyrophosphorylase. An old protein with new tricks. Plant Physiology 134: 912-918.
 • Siedlecka A., Ciereszko I., Mellerowicz E., Martz F., Chen J., Kleczkowski L.A 2003. The small subunit ADP-glucose pyrophosphorylase (ApS) promoter mediates okadaic acid-sensitive uidA expression in starch synthesizing tissues and cells in Arabidopsis. Planta 217: 184-192.
 • Ciereszko I. 2003. Molekularne podstawy odpowiedzi roślin na niedobór fosforu. Postępy Biologii Komórki 30: 1-19.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Effects of phosphate deficiency and sugars on  expression of rab18 in Arabidopsis: hexokinase-dependent and okadaic acid-sensitive transduction of the sugar signal. Bioch. Bioph. Acta 1579: 43-49.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Glucose and mannose regulate the expression of a major sucrose synthase gene in Arabidopsis via different hexokinase-dependent transduction mechanisms. Plant Physiol. Biochem. 40: 907-911.
 • Ciereszko I. 2002. Regulacyjna rola cukrów. Percepcja cukrów i przekazywanie sygnałów w komórkach roślinnych. Postępy Biologii Komórki 29: 269-289.
 • Ciereszko I., Janonis A., Kociakowska M. 2002. Growth and metabolism of cucumber (Cucumis sativus L.) in phosphate-deficient conditions. J. Plant Nutr. 25: 1115-1127.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Ekspresja genów syntazy sacharozowej i pirofosforylazy UDP-glukozy w liściach Arabidopsis thaliana w warunkach zmiennego poziomu fosforu i sacharozy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 481: 281-287.
 • Ciereszko I., Johansson H., Hurry V., Kleczkowski L.A. 2001. Phosphate status affects the gene expression, protein content and enzymatic activity of UDP-glucose pyrophosporylase in wild-type and pho mutants of Arabidopsis. Planta 212: 598-605.
 • Ciereszko I., Johansson H., Kleczkowski L.A. 2001. Sucrose and light regulation of a cold-inducible UDP-glucose pyrophosphorylase gene via a hexokinase-independent, abscisic acid-insensitive pathway in Arabidopsis. Biochem. J. 354: 67-72.
 • Kleczkowski L.A., Ciereszko I., Johansson H., Déjardin A. 2001. Transcriptional regulation of genes UDP-glucose synthesis in Arabidopsis. Plant Science – Physiology & Patology. PS2001 Proceedings 12th International Congress on Photosynthesis CSIRO Publishing, Melbourne, Australia S24-004: 1-4.
 • Ciereszko I. 2000. Wzrost i metabolizm roślin w warunkach deficytu fosforu. Kosmos 49: 179-189.
 • Ciereszko I., Barbachowska A. 2000. Sucrose metabolism in leaves and roots of bean (Phaseolus vulgaris L.)  during phosphate deficiency. J. Plant Physiol. 156: 640-644
 • Ciereszko I., Farrar J.J., Rychter A.M. 1999. Compartmentation and fluxes of sugars in roots of bean (Phaseolus vulgaris L.) under phosphate deficiency. Biol. Plant. 42: 223-31.
 • Ciereszko I., Miłosek I., Rychter A.M. 1999. Assimilate distribution in bean plants (Phaseolus vulgaris L.) during phosphate limitation. Acta Soc. Bot. Pol. 68: 1-5.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona