logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dr hab. Mirosława Kupryjanowicz prof. UwB

Institute of Biology / Zakład Paleobotaniki
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:kuprbot@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-84-25
 • room:3004
 • godziny konsultacji:środa, godz. 12.00 - 14.00

 

 

Zainteresowania naukowe:

Roślinność i klimat interglacjału eemskiego, vistulianu i holocenu (badania paleoekologiczne - głównie metoda analizy pyłkowej)

 • interglacjalna migracja roślin,
 • interglacjalny rozwój jezior i torfowisk,
 • wpływ człowieka na środowisko w środkowym i   młodszym holocenie,
 • zmiany roślinności i klimatu północno-wschodniej Polski w czasie dwóch najmłodszych interglacjałów.

Koncentracja pyłku w atmosferze (badania aeropalinologiczne).

Skład botaniczny pożytków pszczelich (badania melisoplinologiczne).
 

Dodatkowe informacje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. Badań Młodych Naukowców (od 2014)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1998); w latach 2011-2013 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Białostockiego
 • Członek International Federation of Palynological Societies (od 2000)
 • Członek-założyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (od 2005);  w latach 2005-2007 członek Sądu Koleżeńskiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (2006); członek-założyciel Sekcji Paleolimnologicznej PTL
 • Członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (od 2007)
 • Członek Komitetu Botaniki PAN (od 2011)
 • Członek Komisji Paleogeograficznej Polskiej Akademii Umiejętności (od 2012)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (2011-2014)
 • Członek Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego (od 2009)
 • Redaktor tematyczny (Subject Editor–Cainozoic–Quaternary) w czasopiśmie Acta Palaeobotanica  (od 2012)
 • Redaktor (Co-editor) w czasopiśmie Studia Quaternaria (od 2012)


Oferty współpracy:

Analizy paleoekologiczne:

 • Konsultacje w zakresie opracowywania strategii badań paleoekologicznych oraz sposobu poboru i zabezpieczania prób do tego typu badań wykonywanych na potrzeby opracowań (archeologicznych, geologicznych, geograficznych).
 • Ekspertyzy i szczegółowe badania palinologiczne (w tym: czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych oraz gleb kopalnych, na przykład w celu ustalenia ich stratygrafii lub przeprowadzenia rekonstrukcji środowiska w okresie, gdy osady te się formowały, osadów ze stanowisk archeologicznych, na przykład w celu przeprowadzenia rekonstrukcji środowiska w rejonie badanego stanowiska, pomocy w ustaleniu przeznaczenia naczyń znalezionych na stanowisku itp.).
 • Rozpoznanie i opis czwartorzędowych osadów biogenicznych (torfowych, jeziornych i gleb kopalnych).
 • Analizy makroskopowych szczątków roślinnych pochodzących z:

- czwartorzędowych osadów biogenicznych akumulowanych w torfowiskach i jeziorach (zarówno współczesnych, jak i kopalnych),

- warstw kulturowych stanowisk archeologicznych.

 • Określenie składu botanicznego torfów.
 • Wykonywanie wierceń w nieskonsolidowanych osadach biogenicznych świdrem typu Instorf.
 • Inwentaryzacje przyrodnicze siedlisk bagiennych.
 • Usługi dydaktyczne w zakresie paleoekologii.
 • Plany ochrony rezerwatów torfowiskowych.

Analizy aeropalinologiczne:

 • Pomiary opadu pyłku i zarodników roślin oraz zarodników wybranych grzybów w atmosferze (z dowolną rozdzielczością – np. godzinową, dobową, tygodniową).

Analizy  melisopalinologiczne:

 • Oznaczenie rodzaju i jakości miodu na podstawie zawartych w nim ziaren pyłku i ich koncentracji.
 • Identyfikacja miodów importowanych i określenie miejsca ich pochodzenia.
   

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona