logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dr hab. Tomasz Hauschild prof. UwB
Dr hab. Tomasz Hauschild prof. UwB

Institute of Biology / Zakład Mikrobiologii
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:thausch@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-84-06
 • room:3071
 • godziny konsultacji:poniedziałek, godz. 10.00-11.30

Zainteresowania naukowe / tematyka badawcza

1. Fenotypowa i genotypowa charakterystyka populacji gronkowców izolowanych od dzikich zwierząt, ze środowisk naturalnych i żywności. Charakterystyka gronkowców izolowanych od dziko żyjących drobnych ssaków: owadożernych i gryzoni w oparciu o metody fenotypowe (testy biochemiczne, profil białkowy SDS-PAGE, wrażliwość na antybiotyki) oraz metody biologii molekularnej (elektroforeza PFGE, profile plazmidowe, polimorfizm długości fragmentów przestrzeni między genami 16S i 23S rDNA, MLST, oznaczanie typów spa). 

2. Molekularna analiza plazmidów oraz genów kodujących oporność na różne klasy antybiotyków.
Identyfikacja genów antybiotykoodporności oraz molekularna analiza struktury i organizacji plazmidów oporności na tetracykliny, chloramfenikol i antybiotyki MLSB (elektrotransformacja, mapy restrykcyjne plazmidów, klonowanie wektorów, sekwencjonowanie, analizy porównawcze z sekwencjami w bazach danych).

3. Bioróżnorodność i taksonomia środowiskowych szczepów Staphylococcus sp.
Identyfikacja szczepów Staphylococcus sp. w oparciu o sekwencje nukleotydowe i profil restrykcyjny genów: 16S rRNA, tuf, gap, rpoB, hsp60, dnaJ. Klasyfikacja szczepów gronkowców o nieustalonej pozycji taksonomicznej metodami fenotypowi i genotypowymi. Opracowywanie nowych metod identyfikacji i różnicowania gatunków i podgatunków Staphylococcus sp. bazujących na technice PCR-RFLP wybranych genów. 

 

Oferta współpracy

-    Oznaczanie profilu oporności gronkowców na antybiotyki oraz identyfikacja genów antybiotykoodporności.
-    Molekularna analiza struktury i organizacji plazmidów oporności.  
-    Oznaczanie zróżnicowania genetycznego gronkowców. 
-    Oznaczanie gronkowców w żywności.
-    Identyfikacja gatunkowa gronkowców.
 


 

Publications
 • D. Stępień-Pyśniak, T. Hauschild, U. Kosikowska, M. Dec, R. Urban-Chmiel, Biofilm formation capacity and presence of virulence factors among commensal Enterococcus spp. from  wild birds, Scientific Reports 2019, 9: 11204, DOI: 10.1038/s41598-019-47602-w
 • A. Hryniewicka, M. Malinowska, T. Hauschild, K. Pieczul, J.W. Morzycki, Synthesis and antimicrobial properties of steroid-based imidazolium salts, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2019, 189, 65-72 DOI: 10.1016/j.jsbmb.2019.02.006
 • I. Loncaric, A. Kübber-Heiss, A. Posautz, W.Ruppitsch, S. Lepuschitz, B. Schauer, A.T.Feßler, R. Krametter-Frötscher, E.M. Harrison, M.A. Holmes, F. Künzel, M.P. Szostak, T. Hauschild, A. Desvars-Larrive, D. Misic, R. Rosengarten, C. Walzer, P. Slickers, S. Monecke, R. Ehricht, S. Schwarz, J. Spergser, Characterisation of mecC gene-carrying coagulase-negative Staphylococcus spp. Isolated from various animals, Veterinary Microbiology 2019, 230, 138-144, DOI: 10.1016/j.vetmic.2019.02.014
 • Stępień-Pyśniak D.,  Kosikowska U., Hauschild T., Burzyński A., Wilczyński J., Kolińska A., Nowaczek A., Marek A., A loop-mediated isothermal amplification procedure targeting the sodA gene for rapid and specific identification of Gallibacterium anatis, Poultry Science 2018, 97: 1141-1147, DOI: 10.3382/ps/pex420
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T., Świsłocka M., Więcko A., Karpowicz M., Abudance and species diversity of fungi in rivers with various contaminations, Current Microbiology 2017, DOI: 10.1007/s00284-017-1427-3
 • Cieśla J., Stępień-Pyśniak D., Nawrocka A., Łukowska M., Hauschild T., Wernicki A., Bieganowski A., Surface properties of Enterococcus faecalis cells isolated from chicken hearts determine their low ability to form biofilms, Biofouling 2017, DOI: 10.1080/08927014.2017.1416105
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T., Świsłocka M., Siergiej E., Olszewska M., Zasobność wód rzecznych w materię organiczną a rozwój mykoplanktonu, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 103-116
 • Siergiej E., Olszewska M., Cudowski A., Pietryczuk A., Hauschild T., Świsłocka M., Współzależności zachodzące między bakteriami, grzybami i glonami a materią organiczną w wodach rzeki Biebrzy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 117-130
 • Stępień-Pyśniak D., Hauschild T., Nowaczek A., Marek A., Dec M., Wild birds as a potential source of known and novel multilocus sequence types of antibiotic-resistant Enterococcus faecalis, Journal of Wildlife Diseases 2018, 54, 2, 00-00 DOI: 10.7589/2017-05-118
 • Michalska-Falkowska A., Sacha P.T., Grześ.H., Hauschild T., Wieczorek P., Ojdana D., Tryniszewska E.A., Emergence of Pseudomonas aeruginosa with class 1 integron carrying bla VIM-2 and bla VIM-4 in the University Hospital of Bialystok (northeastern Poland), Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2017, 71, 589-594
 • Stępień-Pyśniak D., Hauschild T., Różański P., Marek A., MALDI-TOF mass spectrometry as a useful tool for identification of Enterococcus spp. from wild birds and differentiation of closely related species, Journal of Microbiology and Biotechnology 2017, 27, 6, 1128-1137 https://doi.org/10.4014/jmb.1612.12036
 • Cirkovic I., TrajkovicJ., Hauschild T., Andersen P.S., Shittu A., Larsen A.R., Nasal and pharyngeal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus sciuri among hospitalised patients and healthcare workers in a Serbian university hospital, PLoS ONE 2017, 12(9): e0185181, http://doi.org/10.1371/journal.pone.0185181
 • Stępień-Pyśniak D., Wilczyński J., Marek A., Śmiech A., Kosikowska U., Hauschild T., Staphylococcus simulans associated with endocarditis in broiler chicken, Avian Pathology 2017, VOL.46 NO. 1, 44-51,  doi: 10.1080./03079457.2016.1203392
 • Cudowski A., Pietryczuk A., Hauschild T. 2015. Aquatic fungi in relation to the physical and chemical parameters of water quality in the Augustów Canal. Fungal Ecology 13: 193-204.
 • Sacha P., Wieczorek P., Ojdana D., Hauschild T., Milewski R., Czaban S., Poniatowski B., Tryniszewska E. 2014. Expression of MexAB-OprM efflux pump system and susceptibility to antibiotics of different Pseudomonas aeruginosa clones isolated from patients hospitalized in two intensive care units at University Hospital in Bialystok (northeastern Poland) between January 2002 and December 2009. APMIS 122: 931-940
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T. 2014. Effect of trophic status in lakes on fungal species diversity and abundance. Ecotoxicology and Environmental Safety 109: 32-37.
 • Małyszko I., Schwarz S., Hauschild T. 2014. Detection of a new mecC allotype, mecC2, in methicillin-resistant Staphylococcus saprophyticus. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 69: 2003-2005.
 • Nemeghaire S., Argudín M. A., Feßler A. T., Hauschild T., Schwarz S., Butaye P. 2014. The ecological importance of the Staphylococcus sciuri species group as a reservoir for resistance and virulence genes. Veterinary Microbiology 171: 342-356.
 • Pyzik E., Marek A., Hauschild T. 2014. Characterisation of Staphylococcus aureus and Staphylococcus aureus - like strains isolated from table eggs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 58: 57-63.
 • Wieczorek P., Sacha P., Czaban S., Hauschild T., Ojdana D., Kowalczuk O., Milewski R., Poniatowski B., Nikliński J., Tryniszewska E. 2013. Distribution of AdeABC efflux system genes in genotypically diverse strains of clinical Acinetobacter baumannii. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 77: 106-109.
 • Schink A. K., Kadlec K., Hauschild T., Michael G. B., Dörner J., Ludwig C., Werckenthin C., Hehnen H.R., Stephan B., Schwarz S. 2013. Susceptibility of canine and feline bactaerial pathogens to pradofloxacin and comparison with other fluoroquinolones approved for companion animals. Veterinary Microbiology 162: 119-126.
 • Kadlec K., Feßler A. T., Hauschild T., Schwarz S. 2012. Novel and uncommon antimicrobial resistance genes in livestock-associated methicillin-resistant Staphulococcus aureus. Clinical Microbiology and Infection 18: 745-755, doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03842.x.
 • Hauschild T., Feßler A. T., Billerbeck C., Wendlandt, Kaspar H., Mankertz J., Schwarz S., Kadlec K. 2012. Target gene mutations among methicillin-resistant Staphylococcus aureus and methicillin-susceptible S. aureus with elevated MICs of enrofloxacin obtained from diseased food-producing animals or food of animal origin. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 67: 1791-1809.
 • Hauschild T., Feβler A.T., Kadlec K., Billerbeck C., Schwarz S. 2012. Detection of the novel vga(E) gene in methicillin-resistant Staphylococcus aureus CC398 isolates from cattle and poultry. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 67: 503-504.
 • Feβler A.T., Kadlec K., Hassel M., Hauschild T., Eidam C., Ehricht R., Monecke S., Schwarz S. 2011. Characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from food and food products of poultry origin in Germany. Applied Environmental Microbioliology 77: 7151-7157.
 • Schwarz S., Feβler A.T., Hauschild T., Kehrenberg C., Kadlec K. 2011. Plasmid-mediated resistance to protein biosynthesis inhibitors in staphylococci. Annals of the New York Academy of Sciences 1241: 82-103.
 • Sacha P., Ojdana D., Wieczorek P., Szpak A., Hauschild T., Milewski R., Krawczyk M., Kaczyńska K., Tryniszewska E. 2010. Profiles of phenotype resistance to antibiotic other than ß-lactams in Klebsiella pneumoniae ESBLs-producers, carrying blaSHV genes. Folia Histochemica et Cytobiologica 48(4): 663-666.
 • Hauschild T., Schwarz S. 2010. Macrolide resistance in Staphylococcus sp. from freeliving small mammals. Veterinary Microbiology 144: 530-531.
 • Hauschild T. , Stepanović S., Zakrzewska-Czerwińska J. 2010. Staphylococcus stepannovicii sp. nov., a novel novobiocin-resistant oxidase-positive staphylococcal species isolated from wild small mammals. Systematic and Applied Microbiology 33: 183-187.
 • Hauschild T., Śliżewski P., Masiewicz P. 2010. Species distribution of staphylococci from small wild mammals. Systematic and Applied Microbiology 33: 457-460.
 • Hauschild, T., Stepanović, S., Vuković, D., Dakić, I., Schwarz, S. 2009. Occurrence of chloramphenicol resistance and corresponding resistance genes in members of the Staphylococcus sciuri group. Int. J. Antimicrob. Agents 33: 383-384.
 • Sacha P., Wieczorek P., Hauschild T., Żórawski M., Tryniszewska E. 2008. Metallo- ß- lactamases of Pseudomonas aeruginosa - a novel mechanism resistance to ß - lactam antibiotics. Folia Histochem. Cytobiol. 46(2): 137-142.
 • Hauschild T., Stepanović S. 2008. Identification of Staphylococcus spp. by PCR-Resriction Fragment Lenght Polymofphism Analysysis of dnaaJ Gene. J. Clin. Microbiol. 46(12): 3875-3879.
 • Hauschild T., Sacha P., Wieczorek P., Zalewska M., Kaczyńska K., Tryniszewska E. 2008. HaAminoglycosides resistance in clinical isolates of Staphylococcus from a university Hospital in Bialystok, Poland. Folia Histochem. Cytobiol. 46(2): 225-228.
 • Svabić M., Dimitrijević V., Hauschild T. 2008. Evaluation of the BD Phoenix Automated Microbiology System for detecting meticilin-resistant Staphylococcus aureus. International J. of Antimicrobial Agents 32: 89-98.
 • Ćirković I., Hauschild T., Jeżek P., Dimitrijević V., Vuković D., Stepanović S. 2008. Identification and antimicrobial susceptibility testing of Staphylococcus vitulinus by the BD Phoenix Automated Microbiology System. Curr. Microbial. : 158-160.
 • Wieczorek P., Socha P., Hauschild T., Żórawski M., Krawczyk M., Tryniszewska E. 2008. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii - the role of adeABC(RND) efflux pump in resistance to antibiotics. Folia Histochem. Cytobiol. 46(3): 257-267.
 • Wieczorek P., Sacha P., Hauschild T., Ostas A., Kłosowska W., Ratajczak J., Tryniszewska E. 2008. The aac(6')Ib gene in Proteus mirabilis strains resistant to aminoglycosides. Folia Histochem. Cytobiol. 46(4): 531-533.
 • Sacha P., Żórawski M., Hauschild T., Wieczorek P., Jaworowska J., Jakoniuk P., Tryniszewska E. 2007. The presence of blaIMP genes on plasmids DNA isolated from multidrug - resistant Pseudomonas aeruginosa strains at University Hospital in Bialystok (Poland) - first report. Folia Histochemica 45: 405-408.
 • Hauschild T., Vuković D., Dakić I., Jezek P., Djukić S., Dimitrijević V., Stepanović S., Schwarz S. 2007. Aminoglycoside resistance in members of the Staphylococcus sciuri group. Microbial Drug Resistance 13: 77-84.
 • Stepanović S., Dakić I., Hauschild T., Vuković D., Morrison D., Jezek P., Ćirković I., Petrás P. 2007 Supplementary biochemical tests useful for the differentiation of oxidase positive staphylococci. Systematic and Applied Microbiology 30: 316-318.
 • Hauschild T., Stepanowić S., Dakić I., Djukić S., Ranin L., Jezek P., Schwarz S. 2007. Tetracycline resistance and distribution of tet genes in members of the Staphylococcus sciuri group isolated from humans, animals and different environmental sources. International Journal of Antimicrobial Agents 29: 356-358.
 • Hauschild T., Wójcik A. 2007. Species distribution and properties of staphylococci from canine dermatitis. Research in Veterinary Science 82: 1-6.
 • Hauschild T., Lüthje P., Schwarz S. 2006. Characterization of a novel type of MLSb resistance plasmid from Staphylococcus saphrophyticus carrying a constitutively expressed erm (C) gene. Veterinary Microbiology 115: 258-263.
 • Stepanović S., Hauschild T., Dakić I., Al-Doori Z., Svabić-Vlahović M., Ranin L., Morrison D. 2006. Evaluation of phenotypic and molecular methods for detection of oxacillin resistance in members of the Staphylococcus sciuri group. Journal of Clinical Microbiology 44: 934-937.
 • Dakić I., Vuković D., Stepanowić S., Hauschild T., Jezek P., Petrás P., Morrison D. 2005. Survey of Genes Encoding staphylococcal enterotoxins, toxic shock syndrome toxin 1, and exfoliative toxins in members of the Staphylococcus sciuri group. Journal of Clinical Microbiology 43: 4875-4876.
 • Hauschild T., Lüthje P., Schwarz S. 2005. Staphylococcal tetracycline-MLSB resistance plasmid pSTE2 in the product of an RSA-mediated in vitro recombination. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 56: 399-402.
 • Dakić I., Morrison D., Vuković D., Savić B., Shittu A., Jezek P., Hauschild T., Stepanowić S. 2005. Isolation and molecular characterization of Staphylococcus sciuri in the hospital environment. Journal of Clinical Microbiology 43: 2782-2785.
 • Stepanović S., Dakić I., Morrison D., Hauschild T., Jezek P., Petrás P., Martel A., Vuković D., Shittu A., Devrise L.A. 2005. Identification and characterization of clinical isolates of members of the Staphylococcus sciuri group. Journal of Clinical Microbiology 43: 956 -958.
 • Hauschild T., Kehrenberg C., Schwarz S. 2003. Tetracycline resistance in Staphylococci from free-living rodents and Insectivores. Journal of Veterinary Medicine B. 50: 443-446.
 • Hauschild T., Schwarz S. 2003. Differentiation of Staphylococcus sciuri isolated from free-living rodents and insectivores. J. Vet. Med. B, 50: 241-246.
 • Hauschild T., Kachniarz J., Buczek J. 2002. Bacteria isolated from sandboxes in the city. Med. Wet. 58: 513-516 (in Polish). 
 • Hauschild T. 2001. Phenotypic and genotypic identification of staphylococci isolated from wild small mammals. Syst. Appl. Microbiol. 24: 411-416.
   
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona