logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dr Urszula Czyżewska
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

 

 

Dydaktyka:

 • Biochemia, Witaminologia, Enzymologia, Mikrobiologiczne aspekty enzymologii, Biochemia mikroorganizmów, Bezpieczeństwo i higiena żywności, Mikrobiologia kliniczna

 

Zainteresowania naukowe:

 • biologia grzybów mikroskopowych ze szczególnym uwzględnieniem Malassezia pachydermatis
 • enzymologia
 • mykologia kliniczna

 

Techniki badawcze:

 • elektroforeza 2D, qPCR, RAPD-PCR, HPLC, GC, spektrofotometria
 • izolacja i oczyszczanie białek, izolacja DNA i RNA z komórek grzybów, klasyczna reakcja PCR, RAPD-PCR oraz PCR-RFLP,  sekwencjonowanie nukleotydowe, pomiary aktywności enzymów oraz kinetyki enzymatycznej, elektroforeza natywna, denaturująca z SDS oraz dwukierunkowa, chromatografia cienkowarstwowa oraz wysokociśnieniowa, prowadzenie kultur grzybowych, preparatyka mikroskopowa oraz mikrofotografia,

 

Oferty współpracy:

 • identyfikacja i analiza biochemiczna wybranych grzybów mikroskopowych
 • analiza profili białkowych techniką elektroforezy 2D

 

Dodatkowe informacje:

 • członek Wydziałowego Zespołu zajmującego się modernizacją Wydziałowej strony internetowej
 • członek Instytutowego Zespołu Doradczego ds. Projektów Badawczych Składanych do Zewnętrznych Programów i Instytucji Finansujących Naukę
 • członek Zespołu ds. Promocji Instytutu Biologii
 • członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch)
 • członek Rady Programowej IB
 • pracownik Laboratorium kultur tkankowych in vitro
   

Publications
 • Czyżewska U., Bartoszewicz M., Siemieniuk M., Tylicki A., Genetic relationships and population structure of Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs with otitis externa and healthy dogs. Mycologia 2018, DOI: 10.1080-00275514.2018.1495981
 • Bartoszewicz M., Czyżewska U., Spores and vegetative cells of phenotypically and genetically diverse Bacillus cereus sensu lato are common bacteria in fresh water of northeastern Poland, Canadian Journal of Microbiology 2017, 63, 939-950. 
 • Czyżewska U., Bartoszewicz M., Siemieniuk M., Tylicki A., Zróżnicowanie biologiczne grzybów z rodzaju Malassezia a patogeneza zakażeń i wrażliwość szczepów na leki, [W]: Różnorodność biologiczna i środowiskowa - od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, pod red. G. Łaskiej, Białystok 2017, Polskie Towarzystwo Botaniczne, e-ISBN: 978-83-945205-6-4, p-ISBN: 978-83-945205-7-1, str. 148-159
 • Bartoszewicz M., Czyżewska U., Taksonomia, wirulencja i cykle życiowe Bacillus cereus sensu lato, Postępy Mikrobiologii, 2017, 56, 4, 440-450 
 • Tylicki A., Czyżewska U., Siemieniuk M., Genetyczne i biochemiczne zróżnicowanie grzybów z rodzaju Malassezia ze szczególnym uwzględnieniem szczepów Malassezia pachydermatis od zdrowych i chorych zwierząt,  [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, red. nauk. A. Bajguz i I. Ciereszko, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok 2016, Agencja Wydawnicza EkoPress,  ISBN: 978-83-620069-72-9 str. 155-166
 • Strumiło S.A., Czyżewska U., Siemieniuk M., Strumiło J., Tylicki A. - Enzyme changes in the offspring of female rats due to long-term administration of cyclic AMP and insulin before pregnancy, Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 2016, 161, 3, 352-354, DOI: 10.1007/s10517-016-3417-z
 • Siemieniuk M., Czyżewska U., Strumiło S., Tylicki A. - Thiamine antivitamins - an opportunity of therapy of fungal infections cased by Malassezia pachydermatis and Candida albicans, Mycoses 2016, 59, 2, 108-116, DOI: 10.1111/myc.12430
 • Czyżewska U., Siemieniuk M., Pyrkowska A., Nowakiewicz A., Bieganska M., Dabrowska I., Bartoszewicz M., Dobrzyń P., Tylicki A. - Comparison of lipid profiles of Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs with otitis externa and without clinical symptoms of disease, Mycoses 2016, 59, 20-27, DOI: 10.1111/myc.12429
 • Czyżewska U., Tylicki A., Siemieniuk M., Strumiło S.  2012. Changes of activity and kinetics of certain liver and heart enzymes of hypothyroid and T3-treated rats. Journal of Physiology and Biochemistry 68, 345-351, doi: 10.1007/s13105-012-0146-2.
 • Tylicki A., Siemieniuk M., Dobrzyń P., Ziółkowska G., Nowik M., Czyżewska U., Pyrkowska A. 2011. Fatty acid profile and influence of oxythiamine on fatty acid content in Malassezia pachydermatis, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae. Mycoses, doi:10.1111/j. 1439-0507.2011.02152.x.

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona