logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Research interests:

One of the main research tasks realized at the Department of Genetics and Evolution is phylogeography and conservation genetics of endangered birch species: Betula humilis and Betula nana. Using different molecular methods (PCR-RFLP, AFLP, analyses of nuclear microsatellites and gene sequences) we studied postglacial routes of recolonisation as well as genetic diversity and differentiation of the marginal and central populations of both plants. Hybridisation between B. humilis and its widespread congeners Betula pendula and Betula pubescens was also assessed. To describe factors responsible for genetic resources of the endangered birches we investigate habitat conditions and effectiveness of generative reproduction in their locations.

Another research topic in the field of conservation genetics is the analysis of the common hamster (Cricetus cricetus) populations in Europe. The species is endangered in most of the European countries and the reasons for the dramatic decline of the range are still not fully understood. Through phylogeographical research we add knowledge to the postglacial history of European mammals and for the common hamster conservation plans. The analyses of within and among populations genetic variability help to establish the genetic structure of populations, connectivity and effects of geographical and ecological barriers on the gene flow.

The third research area is the paleontology of Antarctic penguins.

The fourth object of work in DGE is the evaluation of the genetic diversity and adaptations of bacteria living in symbiotic associations (rhizobia) with legumes (Fabaceae) which inhabits about 100-yrs old zinc-lead waste heaps in Poland in the remediation context.

Moreover, the Department of Genetics and Evolution was, for many years, involved in projects concerning the chromosomal polymorphisms in the common shrew (Sorex araneus) and the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis). The chromosomal structure and the evolutionary processes in the hybrid zones, behaviour of chromosomes in meiosis of hybrids or influence of chromosomal variants on the individual and population fitness were some of the research interests of the department.

Academic Staff
Technicians
PhD students

Publications
 • C. Acosta Hospitaleche, P. Jadwiszczak, J.A. Clarke, M. Cenizo, The fossil record of birds from the James Ross Basin, West Antarctica, Advances in Polar Science 2019, 30, 3, 251-273, DOI: 10.13679/j.advps.2019.0014
 • A. Bona, U. Kulesza, K.A. Jadwiszczak, Clonal diversity, gene flow and seed production in endangered populations of Betula humilis Schrk., Tree Genetics & Genomes 2019, 15: 50, DOI: 10.1007/s11295-019-1357-2
 • E. Oleńska, W. Małek, Genomic polymorphism of Trifolium repens root nodule symbionts from heavy metal-abundant 100-year-old waste heap in southern Poland, Archives of Microbiology 2019, DOI: 10.1007/s00203-019-01708-x
 • P. Jadwiszczak, T. Mörs, First partial skeleton of Delphinornis larseni Wiman, 1905, a slender-footed penguin from the Eocene of Antarctic Peninsula, Palaeontologia Electronica 2019, 22.2.32A 1-31, DOI: 10.26879/933
 • A. Pachla, A.A. Ptaszyńska, M.Wicha, E. Oleńska, W. Małek, Fascinating fructophilic lactic acid bacteria associated with various fructose-rich niches, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia 2017, 72, 2, 41-50, DOI: 10.17951/c.2017.72.2.41-50
 • Oleńska E., Małek  W., Brodawki korzeniowe jako organy symbiozy roślin bobowatych z ich diazotroficznymi mikrosymbiontami - rozwój, budowa i funkcjonowanie w warunkach fizjologicznych oraz stresu oksydacyjnego, [W]: Różnorodność biologiczna i środowiskowa - od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, pod red. G. Łaskiej, Białystok 2017, Polskie Towarzystwo Botaniczne, e-ISBN: 978-83-945205-6-4, p-ISBN: 978-83-945205-7-1, str. 87-100
 • A. Bona, G. Petrova, K.A. Jadwiszczak, Unfavourable habitat conditions can facilitate hybridisation between the endangered Betula humilis and its widespread relatives B. pendula and B. pubescens, Plant Ecology & Diversity 2018, 11(3): 295-306 DOI: 10.1080/17550874.2018.1518497
 • Satory-Wąsik A., Osojca-Krasiński G., Chołuj P., Banaszek A., Występowanie chomika europejskiego Cricetus cricetus w południowej części województwa mazowieckiego, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2018, 74(1): 19-26
 • Jadwiszczak P.,Rothschild B.M., The first evidence of an infectious disease in early penguins, Historical Biology 2017, https://doi.org/10.1080/08912963.2017.1353606
 • Sierakowski K., Korczak-Abshire M., Jadwiszczak P., Changes in bird communities of Admiralty Bay, King George Island (West Antarctic): insights from monitoring data (1977-1996), Polish Polar Research 2017, 38, 2, 231-262, DOI: 10.1515/popore-2017-0010
 • Jadwiszczak K.A., Kłosowski S., Zalewska I., Banaszek A., Chrzanowska A., Genetic diversity and sexual reproduction in relict populations of Betula nana, Silva Fennica 2017, 51, 2, article id 5643. 18 p. http://doi.org/10.14214/sf.5643
 • Jadwiszczak P., Mörs T., An enigmatic fossil penguin from the Eocene of Antarctica, Polar Research 2017, 36, 1291086, http://dx.doi.org/10.1080/17518369.2017.1291086
 • Melosik I., Ziomek J., Winnicka K., Reiners T.E., Banaszek A., Mammen K., Mammen U. Marciszak A.,The genetic characterization of an isolated remnant population of an endangered rodent (Cricetus cricetus L.) using comparative data: implications for conservation. Conservation Genetics, 2017, doi:10.1007/s10592-017-0925-y  [PDF]
 • Oleńska E., Małek W., Zakres specyficzności gospodarza bakterii izolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny białej pochodzącej ze starej hałdy Zn-Pb Bolesław oraz stanowiska kontrolnego,  [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, red. nauk. A. Bajguz i I. Ciereszko, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2016, Agencja Wydawnicza EkoPress, ISBN: 978-83-62069-72-9, str. 143-154
 • Surov A., Banaszek A., Bogomolov P., Feoktistova N., Monecke S. - Dramatic global decrease in range and reproduction rate of the European hamster Cricetus cricetus. Endangered Species Research 2016, 31, 119-145. [PDF]
 • Chrzanowska A., Jadwiszczak K.A., Kłosowski S., Banaszek A., Sozinov O.V. - Sexual reproduction efficiency and genetic diversity of endangered Betula humilis Schrk. populations from edge and sub-central parts of its range, Folia Geobotanica 2016, DOI: 10.1007/s12224-016-9244-1
 • Jadwiszczak P., Mörs T. - First report on quill pits in early penguins, Antarctic Science 2016, 28(3), 217–218.
 • Tarnowska E., Niedziałkowska M., Gerc J., Korbut Z., Górny M., Jędrzejewska B. - Spatial distribution of the Carpathian and Eastern mtDNA lineages of the bank vole in their contact zone relates to environmental conditions, Biological Journal of the Linnean Society 2016, DOI:10.1111/bij.12764
 • Korbut Z., Banaszek A. - Historia gatunków reagujących zmianami zasięgu na gradient klimatyczny oceaniczno-kontynentalny w Europie - przypadek chomika europejskiego (Cricetus cricetus L.), Kosmos 2016, 65, 1(310), 69-79
 • Włostowski T., Kozłowski P., Łaszkiewicz-Tiszczenko B., Oleńska E. - Cadmium accumulation and pathological alterations in the midgut gland of terrestrial snail Helix pomatia L. from a zinc smelter area: role of soil pH, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2016, 96, 484-489, DOI: 10.1007/s00128-016-1748-0 [PDF]
 • Gnat S., Małek W., Oleńska E., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Rogalski J., Wójcik M. - Multilocus sequence analysis supports taxonomic position of Astragalus glycyphyllos symbionts based on DNA-DNA hybridization, Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2015, DOI:10.1099/ijsem.0.000862
 • Jadwiszczak P., Mörs T. - First report on quill pits in early penguins, Antarctic Science 2016, DOI: 10.1017/S0954102015000668
 • Jadwiszczak P. - Another look at tarsometatarsi of early penguins, Polish Polar Research 2015, 36, 4, 343-354 DOI: 10.1515/popore-2015-0024
 • Oleńska E. - Asocjacja symbiotyczna roślin bobowatych z ryzobiami, [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str.187-200
 • Chrzanowska A., Jadwiszczak K.A. - Rola hybrydyzacji międzygatunkowej w kształtowaniu zmienności genetycznej oraz morfologicznej brzóz (Betula L.), [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str.145-157
 • Gnat S., Małek W., Oleńska E., Trościańczyk A., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Łotocka B., Wójcik M.  - Phylogeny of symbiotic genes and the symbiotic properties of rhizobia specific to Astragalus glycyphyllos L., PloS One 2015, 10, 10, e0141504 DOI: 10.1371/journal.pone.0141504
 • Ziomek J., Banaszek A., Eichert U. - Chomik europejski Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758), W: Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. 4, pod red. M. Makomaskiej-Juchiewicz i M. Bonka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-61227-37-3, str. 317-336
 • Hegyeli Z., Kecskés A., Korbut Z., Banaszek A. 2015. The distribution and genetic diversity of the common hamster Cricetus cricetus in Central and Western Romania. Folia Zoologica 64(2): 173-182.
 • Chrzanowska A., Jadwiszczak K.A. 2015. Disappearing population of Betula humilis Schrk. on the Maliszewskie Lake, NE Poland. Biodiversity: Research and Conservation 37: 69-73.
 • Gnat S., Małek W., Oleńska E., Trościańczyk A., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Wójcik M. 2015. Insight into the genomic diversity and relationship of Astragalus glycyphyllos symbionts by RAPD, ERIC-PCR, and AFLP fingerprinting. Journal of Applied Genetics, 56, 551-554
 • Jadwiszczak K.A., Jabłońska E., Kłosowski S., Banaszek A. 2015. Genetic variation and habitat conditions in Betula humilis Schrk. populations in Poland, Belarus and Latvia. Plant Biosystems 149(2): 433-441.
 • Oleńska E., Małek W. 2015. Genetic differentiation of Trifolium repens microsymbionts deriving from Zn-Pb waste-heap and control area in Poland. Journal of Basic Microbiology 55: 462-470.
 • Jadwiszczak K. A., Banaszek A., Chrzanowska A., Kłosowski S., Sozinov O. V. 2015. The admixture zone of Betula humilis Schrk. phylogenetic lineages follows the eastern central European suture zone. Plant Ecology & Diversity 8: 323-329.  
 • Oleńska E. 2014. Bobowate różnowiekowych hałd cynkowo-ołowiowych w Polsce. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 227-238.
 • Jadwiszczak P. 2014. At the root of the early penguin neck: a study of the only two cervicodorsal spines recovered from the Eocene of Antarctica. Polar Research 33, 23861, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.23861.
 • Włostowski T., Kozłowski P., Łaszkiewicz-Tiszczenko B., Oleńska E., Aleksandrowicz O. 2014. Accumulation of cadmium in and its effect on the midgut gland of terrestrial snail Helix pomatia L. from urban areas in Poland. Bulletin of Environmental Contamination and and Toxicology  93: 526-531.
 • Gadomska S., Korbut Z. 2014. Akcja czynnej ochrony płazów w Narwiańskim Parku Narodowym. W: Borczyk B. (red.), Studenckie Prace Herpetologiczne, Wrocław: 32-38.
 • Jadwiszczak K. A., Jadwiszczak P. 2014. Brzoza karłowata Betula nana w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(2): 146-151.
 • Jadwiszczak P. 2014. Synsacra of the Eocene Antarctic penguins: new data on spinal maturation and an insight into their role in the control of walking. Polish Polar Research 35(1): 27-39. [PDF]
 • Jadwiszczak P., Gaździcki A. 2014. First report on hind-toe development in Eocene Antarctic penguins. Antarctic Science 26(3): 279-280. 
 • Korbut Z., Rusin M.Yu., Banaszek A. 2013. The distribution of the common hamster (Cricetus cricetus) in western Ukraine. Zoologica Poloniae 58(3-4): 99-112.
 • Oleńska E., Małek W. 2013. Mechanizmy oporności bakterii na metale ciężkie. Postępy Mikrobiologii 52(4): 363-371.
 • Oleńska E. 2013. Interakcje roślina-bakteria jako czynnik tolerancji roślin naczyniowych na metale ciężkie. W:   Ciereszko I, i Bajguz A. (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 111-124.
 • Jadwiszczak P., Acosta Hospitaleche C., Reguero M. 2013. Redescription of Crossvallia unienwillia - the only Paleocene Antarctic Penguin. Ameghiniana 50(6): 545-553. 
 • Jadwiszczak P. 2013. Początki ewolucji pingwinów. Kosmos 62(3): 435-441. [PDF]
 • Jadwiszczak P., Acosta Hospitaleche C. 2013. Distinguishing between two Antarctic species of Eocene Palaeeudyptes penguins: a statistical approach using tarsometatarsi. Polish Polar Research 34(3): 237-252. [PDF]
 • Oleńska E. 2013. Krajowe środki na naukę. W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty projektów badawczych, pod red. K. M. Poskrobko, B. M. Powichrowskiej, Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 201-217.
 • Rusin M.Yu., Banaszek A., Mishta A.V. 2013. The common hamster (Cricetus cricetus) in Ukraine: evidence for population decline. Folia Zoologica 62(3): 207-213.
 • Oleńska E., Stankiewicz A. 2013. Metody obliczeniowe w genetyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 44-50.
 • Salińska A., Włostowski T., Oleńska E. 2013. Differential susceptibility to cadmium-induced liver and kidney injury in wild and laboratory-bred bank voles Myodes glareolus. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 65: 324-331.
 • Oleńska E., Małek W.  2013. Sequence analysis of hypothetical lysine exporter genes of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii from calamine old waste heaps and their evolutionary history. Current Microbiology 66: 493-498.
 • Banaszek A., Chętnicki W., Fedyk S., Jadwiszczak K.A. Mirski P. 2012. Data on the distribution of selected Soricomorpha and Rodenta species in Poland. Zoologica Poloniae 57: 65-103.
 • Jadwiszczak K. A. 2012. Population history and genetic variation of Betula humilis Schrk. in Poland . In: Biological diversity - from cell to ecosystem, G. Łaska (ed.), Polish Botanical Society - Branch in Bialystok: 133-146. 
 • Jadwiszczak K. A. 2012. What can molecular markers tell us about the glacial and postglacial histories of European birches? Silva Fennica  46(5): 733-745. 
 • Jadwiszczak K. A., Drzymulska D., Banaszek A., Jadwiszczak P. 2012. Population history, genetic variation and conservation status of the endangered birch species Betula nana L. in Poland. Silva Fennica 46(4): 465-477.
 • Jadwiszczak K. A., Banaszek A., Jabłońska E., Sozinov O.V.  2012. Chloroplast DNA variation of Betula humilis Schrk. in Poland and Belarus. Tree Genetics & Genomes 8: 1017-1030.
 • Horn A., Basset P., Yannic G., Banaszek A., Borodin P. M., Bulatova N. S., Jadwiszczak K., Jones R. M., Polyakov A. V., Ratkiewicz M., Searle J. B., Shchipanov N. A., Zima J., Hausser J. 2012. Chromosomal rearrangements do not seem to affect the gene flow in hybrid zones between karyotypic races of the common shrew (Sorex araneus). Evolution 66(3): 882-889.
 • Banaszek A., Ziomek J., Jadwiszczak K. A., Kaczyńska E., Mirski P. 2012. Identification of the barrier to gene flow between phylogeographic lineages of the common hamster Cricetus cricetus. Acta Theriologica 2012, doi: 10.1007/s13364-012-0075-z.
 • Jadwiszczak K. 2012. Brzozy w Polsce. Ekonatura 2: 10-11.
 • Banaszek A., Ziomek J. 2012. Genetic variation and effective population size in an isolated population of the common hamster, Cricetus cricetus. Folia Zool. 60 (1): 34-43.
 • Banaszek A., Ziomek J. 2011. The common hamster populations in the Lower San River Valley. Zool. Poloniae, 56 (1-4): 49-58.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T. 2011. Orally Administered Melatonin and the Accumulation and Toxicity of Cadmium in the Bank Vole (Myodes glareolus). Zoologica Poloniae 56(1-4): 19-33.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K.A., Ziomek J. 2011. Genetic variability and differentiation in the Polish common hamster (Cricetus cricetus L.): Genetic consequences of agricultural habitat fragmentation. Mammalian Biology 76(6.) 665-671.
 • Jadwiszczak K.A., Banaszek A., Jabłońska E., Sozinov O.V. 2011. Could Betula humilis have survived the last glaciation at a current margin of its distribution? Testing the hypothesis of a glacial refugium using nuclear microsatellites. Plant Systematics and Evolution 297: 147-156.
 • Skowrońska-Ochmann K., Ziomek J., Banaszek A. 2011. Common hamster Cricetus cricetus (L., 1758) in the Silesian Voivodeship, South Poland. Fragmenta Faunistica 54(1): 87-94.
 • Jadwiszczak K.A., Jabłońska E., Kłosowski S., Banaszek A. 2011. Aneuploids in the shrub birch Betula humilis populations in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80: 233-235.
 • Jadwiszczak K.A., Jabłońska E., Banaszek A. 2011. Genetic diversity of the shrub birch Betula humilis Schrk. at the south-western margin of its range. Plant Biosystems 145(4): 893-900.
 • Fedyk S., Chętnicki W., Ruprecht A. L., Cichocki J. 2011. Chromosome polymorphism in Polish populations of northern birch mouse Sicista betulina. Folia Zoologica 60(1): 31-36.
 • Fedyk S., Chętnicki W. 2010. Non-disjunction frequency in male complex Robertsonian heterozygotes of the common shrew. Acta Theriologica 55(1): 1-8. [PDF]
 • Banaszek A., Ziomek J. 2010. The common hamster (Cricetus cricetus L.) population in the city of Lublin. Annales UMCS, Sectio B, 65: 59-66.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K.A., Ratkiewicz M., Ziomek J., Neumann K. 2010. Population structure, colonization processes and barriers for dispersal in the common hamster Cricetus cricetus (L.) populations in Poland. J. Zool. Syst. Evol. Res. 48: 151-158.
 • Banaszek A., Ziomek J., Jadwiszczak K.A. 2009/2010. Morphometric differences between the phylogeographic lineages of the common hamster Cricetus cricetus in Poland. Zoologica Poloniae 54-55: 13-20.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K.A., Ratkiewicz M., Ziomek J. 2009. Low genetic diversity and significant structuring of the common hamster populations (Cricetus cricetus L.) in Poland revealed by the mtDNA control region sequence variation. Acta Theriol. 54: 289-296.
 • Fedyk S., Chętnicki W. 2009. Whole-arm reciprocal translocation in a hybrid population of Sorex araneus. Chromosome Research 17: 451-454.
 • Bajkowska U., Chętnicki W., Fedyk S. 2009. Breeding of the common shrew, Sorex araneus, under laboratory conditions. Folia Zoologica 58(1): 1-9.
 • Banaszek A., Taylor J.R.E., Ochocińska D., Chętnicki W. 2009. Robertsonian polymorphism in the common shrew (Sorex araneus L.) and selective advantage of heterozygotes as indicated by higher maximum metabolic rates. Heredity 102: 155-162.
 • Ziomek J., Banaszek A. 2008. Chomik europejski. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin: 112 pp.
 • Chwełatiuk E. 2008. Melatonina u ssaków - związek o wielu funkcjach. Kosmos 57(1-2): 93-102. [PDF]
 • Fedyk S., Wójcik J.M., Chętnicki W., Mączewski S. 2008. Invalidation of Stobnica chromosome race of the common shrew Sorex araneus. Acta Theriologica 53(4): 375-380. [PDF]
 • Ziomek J., Banaszek A. 2007. The common hamster, Cricetus cricetus in Poland: status and current range. Folia Zoologica 56: 235-242.
 • Fedyk S., Chętnicki W. 2007. Preferential segregation of metacentric chromosomes in simple Robertsonian heterozygotes of Sorex araneus. Heredity 99: 545-552.
 • Chętnicki W., Fedyk S., Bajkowska U. 2007. Cases of coat colour anomalies in the common shrew, Sorex araneus L. Folia Biologica 55: 1-2.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K. A. 2006. B-chromosomes behaviour during meiosis of yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis. Folia Zool. 55(2): 113-122.
 • Jadwiszczak K. A., Ratkiewicz M., Banaszek A. 2006. Analysis of molecular differentiation in a hybrid zone between chromosomally distinct races of the common shrew Sorex araneus (Insectivora: Soricidae) suggests their common ancestry. Biol. J. Linn. Soc. 89: 79-90.
 • Jadwiszczak K. A., Banaszek A. 2006. Fertility in the male common shrews, Sorex araneus, from the extremely narrow hybrid zone between chromosome races. Mammalian Biology 71(5): 257-267.
 • Banaszek A. 2006. A mosaic XY1Y2/XY1Y2Y2 common shrew Sorex araneus. Acta Theriol. 51(1): 39-42.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T., Krasowska A., Bonda E. 2006. The effect of orally administered melatonin on tissue accumulation and toxicity of cadmium in mice. J. Trace Elem. Med. Biol. 19: 259-265.
 • Fedyk S., Bajkowska U., Chętnicki W. 2005. Sex chromosome meiotic drive in hybrid males of the Common Shrew (Sorex araneus). Folia Biologica 53(3-4): 133-141.
 • Włostowski T ., Chwełatiuk E., Bonda E., Krasowska A., Żukowski J. 2005. Hepatic and renal cadmium accumulation is associated with mass-specific daily metabolic rate in the bank vole. Comp. Biochem. Physiol. C 141: 15-19.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T., Krasowska A., Bonda E. 2005. Melatonin increases tissue accumulation and toxicity of cadmium in the bank vole (Clethrionomys glareolus). BioMetals 18: 283-291.
 • Ratkiewicz M., Banaszek A., Jadwiszczak K., Chętnicki W., Fedyk S. 2003. Genetic diversity, stability of population structure and barriers to gene flow in a hybrid zone between two Sorex araneus chromosome races. Mammalia 68: 275-283.
 • Wójcik J. M., Borodin P. M., Fedyk S., Fredga K., Hausser J., Mishta A., Orlov V. N., Searle J. B., Volobouev V. T., Zima J. 2003. The list of the chromosome races of the common shrew Sorex araneus (updated 2002). Mammalia 68: 169-178.
 • Banaszek A., Smakulska J., Fedyk S., Jadwiszczak K., Chętnicki W. 2003. Morphometric differentiation of shrews (Sorex araneus L., 1758) from the hybrid zone between the Guzowy Młyn and Łęgucki Młyn chromosome races in Poland. Mammalia 68: 217-224.
 • Banaszek A., Fedyk S., Fiedorczuk U., Szałaj K.A., Chętnicki W. 2002. Meiotic studies of male common shrews (Sorex araneus L.) from a hybrid zone between chromosome races. Cytogenetic and Genomic Research 96: 40-44.
 • Ratkiewicz M., Fedyk S., Banaszek A., Gielly L., Chętnicki W., Jadwiszczak K., Taberlet P. 2002. The evolutionary history of the two karyotypic groups of the common shrew, Sorex araneus. Heredity 88: 235-242.
 • Fedyk S., Banaszek A., Chętnicki W., Cichomska A., Szałaj K. A. 2000. Reassessment of the range of the Drnholec race: studies on meiosis in Sorex araneus hybrids. Acta Theriol. 45 (Suppl. 1): 59-67.
 • Banaszek A., Fedyk S., Szałaj K. A., Chętnicki W. 2000. Reproductive performance in two hybrid zones between chromosome races of the common shrew Sorex araneus in Poland. Acta Theriol. 45 (Suppl. 1): 69-78.
 • Ratkiewicz M., Supruniuk J., Fedyk S., Banaszek A., Chętnicki W., Szałaj K. A. 2000. Genetic differentiation and gene flow between the Drnholec and Łęgucki Młyn chromosome races of the common shrew Sorex araneus in northern Poland. Acta Theriol. 45 (Suppl. 1): 79-91.
 • Banaszek A. Fedyk S., Szałaj K. A., Chętnicki W. 2000. A comparison of spermatogenesis in homozygotes, simple Robertsonian heterozygotes and complex heterozygotes of the common shrew (Sorex araneus L.). Heredity 84: 570-577.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona