logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zakład Ochrony Środowiska  prowadzi badania monitoringu i waloryzacji środowiska przyrodniczego, głównie w Polsce północno – wschodniej. Bardzo dobrze wykwalifikowana kadra i coraz lepsze wyposażenie sprzętowe pozwala na dokładną jakościową oceną środowiska i cechy jego przekształcenia we współczesnych warunkach hydrometeorologicznych. Szczególnym zainteresowaniem obejmujemy obszary o dużej bioróżnorodności regionu.

Tematyka badawcza:

KONFERENCJA KRENOLOGICZNA, 18-20 września 2017 r.


Zaproszenie na konferencję

Karta zgłoszenia

Komunikat II

Streszczenie

Program konferencji

 

TEMATYKA BADAWCZA

 

 •  Ocena stopnia degradacji wód podziemnych i powierzchniowych zlewni o różnych zdolnościach infiltracyjnych. 
 • Ocena stanu ekologicznego naturalnych wypływów wód podziemnych Puszczy Knyszyńskiej, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Niziny Północnopodlaskiej.
 •  Monitoring przyrodniczy wód śródlądowych z uwzględnieniem hydromorfologii, hydrochemii i makrofitów.
 •  Ocena skuteczności działań renaturyzacyjnych.
 •  Występowanie, uwarunkowania zlewniowe i interakcje z hydrobiontami (m.in. bakterioplanktonem) rozpuszczonej materii organicznej w ekosystemach o zaburzonych warunkach hydrologicznych.
 •  Wpływ ekstremalnych stanów hydrometeorologicznych na funkcjonowanie ekosystemów wodnych.
 •  Obieg materii w zlewniach obszarów zurbanizowanych.

 


Kierownik
Nauczyciele akademiccy
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Doktoranci

Publikacje
 • Pęczuła W., Grabowska M., Zieliński P., Karpowicz M., Danilczyk M., Vertical distribution of expansive, bloom-forming algae Gonyostomum semen vs. plankton community and water chemistry in four small humic lakes, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2018, DOI: 10.1051/kmae/2018017
 • Puczko K., Zieliński P., Jusik Sz., Kołakowska A., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Vascular plant and bryophyte species richness in response to water quality in lowland spring niches with different anthropogenic impacts, Environmental Monitoring and Assessment 2018, 190:338, DOI: 10.1007/s10661-018-6703-6
 • Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Rola zasilania podziemnego w kształtowaniu żyzności wód płynących na terenach miejskich, [W]:  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 287-296
 • Puczko K., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Rozpuszczona materia organiczna w wodach słodkich, Kosmos 2017, 66, 3(316), 457-4643
 • Sabarańska M., Zieliński P., Wpływ renaturacji rzeki nizinnej na liczebność i biomasę bakterioplanktonu,  [W]:  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 67-78
 • Ejsmont-Karabin J., Zieliński P., Fauna wrotków (Rotifera) w regulowanym i renaturyzowanym odcinku małej nizinnej rzeki Rudnia,  [W]:  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 79-87
 • Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Rola dopływów w kształtowaniu jakości wody górnej Narwi,  [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 333-343
 • Dunn C., Zieliński P., Kent M., Freeman C., Investigating whether light intensity can modify decomposition rates in peatlands through control of the 'enzymic latch', Ecological Engineering 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.06.060
 • Grabowska M., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Sieradzki P., Comparison of phytoplankton and zooplankton communities versus abiotic conditions in meandering and anastomozing sections of a lowland river, 3rd International Conference, Water resources and wetlands, Conference Proceedings 8-10 September, 2016, Tulcea (Rumunia), Editors: Petre Gâştescu, Petre Bretcan, 308 stron, ISSN: 2285-7923, str. 62-68
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Puczko K.,  - Czy ochrona źródlisk w Puszczy Knyszyńskiej jest skutecznai zadowalająca? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2017, 73 (2): 135–147
 • Wróblewska A., Taylor J.R.E., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Najbliżej natury - Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Analityka 2017, 2, 70-72
 • Ejsmont-Karabin J., Górniak A., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Karpowicz M., Więcko A., Long-term changes in the trophic state of Suwalki lakes - an analysis by means of indices based on abundance and composition of their rotifer fauna, Limnological Review 2016, 16, 4, 199-205, DOI: 10.1515/limre-2016-0021
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Puczko K.,Ecological status of urban ponds in Białystok, Poland, Limnological Review 2016, 16, 1, 41-50, DOI: 10.2478/limre-2016-0005
 • Zieliński P. - Co sprzyja skutecznej renaturyzacji rzek i w jaki sposób można ją ocenić?, Gospodarka Wodna 2016, 4, 116-124
 • Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2015. Influence of changeable hydro-meteorological conditions on Dissolved Organic Carbon and bacterioplankton abundance in a hypertrophic reservoir and downstream river. Ecohydrology, DOI: 10.1002/eco.1641
 • Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2015. Comparison of mineral and organic phosphorus forms in regulated and restored section of a small lowland river (NE Poland). Ecohydrology & Hydrobiology, DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ecohyd.2015.02.002
 • Puczko K., Cudowski A., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2015. Differentiation of iron and manganese concentrations in waters of Suwałki Landscape Park. Polish Journal of Environmental Studies 24(2): 657-664.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2014. Rola strefy hyporeicznej w kształtowaniu jakości wody rzek i jezior. W: R. Cieśliński i K. Jereczek-Korzeniewska (red.), Problemy badań wody w XX i XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 177-193.
 • Drzymulska D., Fiłoc M., Kupryjanowicz M., Szeroczyńska K., Zieliński P. 2014. Postglacial shifts in lake trophic status based on a multiproxy study of a humic lake. The Holocene 25(3): 495-507.
 • Cooper M. D. A., Evans C. D., Zieliński P., Levy P. E., Gray A., Peacock M., Norris D., Fenner N., Freeman C. 2014. Infilled ditches are hotspots of of landscape methane flux following peatland re-wetting. Ecosystems 17: 1227-1241.
 • Drzymulska D., Zieliński P. 2014. Phases and interruptions in postglacial development of humic lake margin (Lake Suchar Wielki, NE Poland). Limnological Review 14(1): 11-18.
 • Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Bączek G. 2014. Wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych Białegostoku. W: Woda w mieście. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG - tom 2, pod red. T. Ciupy i R. Suligowskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 237-245 .
 • Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2014. Comparison of mineral and organic nitrogen forms in regulated and restored sections of a small lowland river. Environment Protection Engineering 40(2): 33-46.
 • Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2014. Dlaczego warto renaturować miejskie rzeki? Gospodarka Wodna 5: 180-188.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M., Więcko A. 2014. The trophic status of Suwałki Landscape Park lakes based on selected parameters (NE Poland). Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-3763-0. 
 • Arciszewski M., Chętnicki W., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Wereszczuk A. 2014. Effect of physico-chemical parameters of water reservoirs on amphibian density. North-Western Journal of Zoology 10(1): 167-172.
Pokaż starsze publikacje pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona