logo_smalluwb_img_mobileszukaj

We are a group of water ecology and hydrology scientists and students based in the Institute of Biology at University of Bialystok in North East Poland. Our research and teaching span the breadth of the discipline; from monitoring of different types of water ecosystems to the restoration effectiveness, and from hydrochemistry changes to organic carbon sequestration.

The Department of Environmental Protection conducts research on monitoring of natural water ecosystems, mainly in north-eastern Poland. Our investigations are focused on qualitative assessment of the environment and features of its transformation on the background of changing hydro-meteorological conditions. We are particularly interested in areas with higher biodiversity in the region like protected areas such as Knyszyn Landscape Park, Narew National Park, Wigry National Park, Biebrza National Park.

Research interests:

The Department of Environmental Protection specialises in an interdisciplinary approach to water ecology science and we are therefore involved in a variety of different research projects. Below is an example of some of the areas we are currently involved in:

 

 • Impact of catchment degradation on hydrochemical properties of groundwater and surface waters
 • Assessment of the ecological status of lowland springs
 • Environmental monitoring of fresh waters, including hydromorphology, hydrochemistry and macrophytes indices.
 • Evaluation of the effectiveness of river restoration activities.
 • Occurrence, catchment conditions and interactions with hydrobionts (including bacterioplankton) of dissolved organic matter in ecosystems with disturbed hydrological conditions
 • The influence of extreme hydrometeorological events on the functioning of lowland aquatic ecosystems
 • Export of organic matter from catchments located in urban areas
Head of the Department
Academic Staff
Technicians
PhD students

Publications
 • J. Kapelewska, U. Kotowska, J. Karpińska, A. Astel, P. Zieliński, J. Suchta, K.  Algrzym, Water pollution indicators and chemometric expertise for the assessment of the impact of municipal solid waste landfills on groundwater located in their area, Chemical Engineering Journal 2019, 359, 790-800, DOI: 10.1016/j.cej.2018.11.137
 • Pęczuła W., Grabowska M., Zieliński P., Karpowicz M., Danilczyk M., Vertical distribution of expansive, bloom-forming algae Gonyostomum semen vs. plankton community and water chemistry in four small humic lakes, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2018, DOI: 10.1051/kmae/2018017
 • Puczko K., Zieliński P., Jusik Sz., Kołakowska A., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Vascular plant and bryophyte species richness in response to water quality in lowland spring niches with different anthropogenic impacts, Environmental Monitoring and Assessment 2018, 190:338, DOI: 10.1007/s10661-018-6703-6
 • Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Rola zasilania podziemnego w kształtowaniu żyzności wód płynących na terenach miejskich, [W]:  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 287-296
 • Puczko K., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Rozpuszczona materia organiczna w wodach słodkich, Kosmos 2017, 66, 3(316), 457-4643
 • Sabarańska M., Zieliński P., Wpływ renaturacji rzeki nizinnej na liczebność i biomasę bakterioplanktonu,  [W]:  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 67-78
 • Ejsmont-Karabin J., Zieliński P., Fauna wrotków (Rotifera) w regulowanym i renaturyzowanym odcinku małej nizinnej rzeki Rudnia,  [W]:  Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 79-87
 • Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Rola dopływów w kształtowaniu jakości wody górnej Narwi,  [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 333-343
 • Dunn C., Zieliński P., Kent M., Freeman C., Investigating whether light intensity can modify decomposition rates in peatlands through control of the 'enzymic latch', Ecological Engineering 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.06.060
 • Grabowska M., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Sieradzki P., Comparison of phytoplankton and zooplankton communities versus abiotic conditions in meandering and anastomozing sections of a lowland river, 3rd International Conference, Water resources and wetlands, Conference Proceedings 8-10 September, 2016, Tulcea (Rumunia), Editors: Petre Gâştescu, Petre Bretcan, 308 stron, ISSN: 2285-7923, str. 62-68
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Puczko K.,  - Czy ochrona źródlisk w Puszczy Knyszyńskiej jest skutecznai zadowalająca? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2017, 73 (2): 135–147
 • Wróblewska A., Taylor J.R.E., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Najbliżej natury - Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Analityka 2017, 2, 70-72
 • Ejsmont-Karabin J., Górniak A., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Karpowicz M., Więcko A., Long-term changes in the trophic state of Suwalki lakes - an analysis by means of indices based on abundance and composition of their rotifer fauna, Limnological Review 2016, 16, 4, 199-205, DOI: 10.1515/limre-2016-0021
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Puczko K.,Ecological status of urban ponds in Białystok, Poland, Limnological Review 2016, 16, 1, 41-50, DOI: 10.2478/limre-2016-0005
 • Zieliński P. - Co sprzyja skutecznej renaturyzacji rzek i w jaki sposób można ją ocenić?, Gospodarka Wodna 2016, 4, 116-124
 • Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2015. Influence of changeable hydro-meteorological conditions on Dissolved Organic Carbon and bacterioplankton abundance in a hypertrophic reservoir and downstream river. Ecohydrology, DOI: 10.1002/eco.1641
 • Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2015. Comparison of mineral and organic phosphorus forms in regulated and restored section of a small lowland river (NE Poland). Ecohydrology & Hydrobiology, DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ecohyd.2015.02.002
 • Puczko K., Cudowski A., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2015. Differentiation of iron and manganese concentrations in waters of Suwałki Landscape Park. Polish Journal of Environmental Studies 24(2): 657-664.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2014. Rola strefy hyporeicznej w kształtowaniu jakości wody rzek i jezior. W: R. Cieśliński i K. Jereczek-Korzeniewska (red.), Problemy badań wody w XX i XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 177-193.
 • Drzymulska D., Fiłoc M., Kupryjanowicz M., Szeroczyńska K., Zieliński P. 2014. Postglacial shifts in lake trophic status based on a multiproxy study of a humic lake. The Holocene 25(3): 495-507.
 • Cooper M. D. A., Evans C. D., Zieliński P., Levy P. E., Gray A., Peacock M., Norris D., Fenner N., Freeman C. 2014. Infilled ditches are hotspots of of landscape methane flux following peatland re-wetting. Ecosystems 17: 1227-1241.
 • Drzymulska D., Zieliński P. 2014. Phases and interruptions in postglacial development of humic lake margin (Lake Suchar Wielki, NE Poland). Limnological Review 14(1): 11-18.
 • Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Bączek G. 2014. Wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych Białegostoku. W: Woda w mieście. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG - tom 2, pod red. T. Ciupy i R. Suligowskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 237-245 .
 • Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2014. Comparison of mineral and organic nitrogen forms in regulated and restored sections of a small lowland river. Environment Protection Engineering 40(2): 33-46.
 • Puczko K., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2014. Dlaczego warto renaturować miejskie rzeki? Gospodarka Wodna 5: 180-188.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M., Więcko A. 2014. The trophic status of Suwałki Landscape Park lakes based on selected parameters (NE Poland). Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-3763-0. 
 • Arciszewski M., Chętnicki W., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Wereszczuk A. 2014. Effect of physico-chemical parameters of water reservoirs on amphibian density. North-Western Journal of Zoology 10(1): 167-172.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona