logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Research interests:

Department of Molecular Zoology is formed by a small team that is focused on population genetic analyses of several wildlife animal species. We use different molecular markers, such as microsatellites, mitochondrial and nuclear DNA sequences. In several joined projects we are involved in mitogenome and genomic analyses. We study genetic variation and phylogeographic structure in both, rare and protected animals such as brown bear (Ursus arctos) or Eurasian lynx (Lynx lynx) as well as abundant ones: red deer (Cervus elaphus) and roe deer (Capreolus capreolus). We are much interested in genetic and ecological studies of a relic moose (Alces alces) population in the Biebrza valley, NE Poland. In this study area that constitutes the largest, natural wetlands of Central Europe we also perform telemetric survey of moose as well as diet analysis of this species and co-occurring red and roe deer. This last approach is done by means of DNA metabarcoding. Our research is possible due to our experience in molecular biology and in field work as well as thanks to fruitful collaboration with  several scientists representing different Institutions both, in Poland (for example Mammal Research Institute PAS in Białowieża) and abroad (Laboratoire d'Écologie Alpine, Université Alps-Grenoble, France) and others in Austria, Germany, Spain, Sweden and Russia. Several results from our approaches have been published in good and very good scientific journals. We also provide valuable results and analyses upon request of Biebrza National Park, WWF Poland and Polish Ministry of Environment.

Head of the Department
Academic Staff
Technicians

Publications
 • M. Świsłocka, M. Czajkowska, M. Matosiuk, A.P. Savaljev, M. Ratkiewicz, A. Borkowska, No evidence for recent introgressive hybridization between the European and Siberian roe deer in Poland, Mammalian Biology 2019, 97, 59-63, DOI: 10.1016/j.mambio.2019.04.008
 • M. Matosiuk, W. Śmietana, M. Czajkowska, L. Paule, J. Štofik, D. Krajmerová, A. Bashta, S. Jakimiuk, M. Ratkiewicz, Genetic differentiation and asymmetric gene flow among Carpathian brown bear (Ursus arctos) populations - Implications for coservation of transboundary populations, Ecology and Evolution 2019, 9: 1501-1511, DOI: 10.1002/ece3.4872
 • A. Rachwald, I. Gottfried, T. Gottfried, M. Szurlej, Occupation of crevice-type nest-boxes by the forest-dwelling western barbastelle bat Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae), Folia Zoologica 2018, 67, 3-4, …., DOI: 10.25552/fozo.v67.i3-4.a12.2018
 • Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Rode P., Kowalczyk R., Living on the edge - The predicted impact of renewed hunting on moose in national parks in Poland, Basic and Applied Ecology 2017, DOI: 10.1016/j.base.2018.05.003
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T., Świsłocka M., Więcko A., Karpowicz M., Abudance and species diversity of fungi in rivers with various contaminations, Current Microbiology 2017, DOI: 10.1007/s00284-017-1427-3
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T., Świsłocka M., Siergiej E., Olszewska M., Zasobność wód rzecznych w materię organiczną a rozwój mykoplanktonu, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 103-116
 • Siergiej E., Olszewska M., Cudowski A., Pietryczuk A., Hauschild T., Świsłocka M., Współzależności zachodzące między bakteriami, grzybami i glonami a materią organiczną w wodach rzeki Biebrzy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 117-130
 • Raczyński J., Norka amerykańska – gatunek inwazyjny, [W]: Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek, pod red. Piotra Banaszuka, Dana Wołkowyckiego, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok - Kurowo 2016, ISBN: 978-83-62069-66-8, str. 219-223
 • Giedrewicz M., Raczyński J., Chętnicki W., Łupiński S.Ł., Różnorodność fauny ssaków Narwiańskiego Parku Narodowego, [W]: Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek, pod red. Piotra Banaszuka, Dana Wołkowyckiego, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok - Kurowo 2016, ISBN: 978-83-62069-66-8, str. 201-213
 • Łupiński S. Ł., Chętnicki W., Płazy i gady, [W]: Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek, pod red. Piotra Banaszuka, Dana Wołkowyckiego, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok - Kurowo 2016, ISBN: 978-83-62069-66-8, str. 185-199
 • Czernik M., Kowalczyk R., Zalewski A., Spatio-temporal variation of predator diet in a rural habitat: stone martens in the villages of Białowieża forest, Mammal Research 2016, 61, 187-196, DOI: 10.1007/s13364-016-0273-1
 • Borowski Z., Świsłocka M., Matosiuk M., Mirski P., Krysiuk K., Czajkowska M., Borkowska A., Ratkiewicz M. - Purifying selection, density blocking and unnoticed mitochondrial DNA diversity in the red deer, Cervus elaphus, PLOS ONE 2016, 11(9), e0163191, DOI: 10.1371/journal.pone.0163191
 • Świsłocka M. - Populacje reliktowe - "naturalne laboratoria", Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2016, 2, 8-13
 • Krzywiński A., Kobus A., Adamski A., Brojek J., Ratkiewicz M., Matosiuk M., Schmidt K. - Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce, WWF Polska, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-60757-31-4, str. 144
 • Niemczynowicz A., Świętochowski P., Zalewski A., Chętnicki W. - Facultative interspecific brood parasitism in colonial breeding waterbirds in Biebrza National Park, Poland, Waterbirds 2015, 38(3): 282-289
 • Jancewicz E., Falkowska E., Ratkiewicz M. 2015. mtDNA evidence for a local northern latitude Pleistocene refugium for the root vole (Microtus oeconomus, Arvicolinae, Rodentia) from Eastern Poland. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, DOI: 10.1111/jzs.12100
 • Czajkowska M. 2015. Teoria metronomu błonowego - od błon komórkowych do metabolizmu podstawowego (BMR). Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 11-19.
 • Czernik M. 2015. Co wspólnego z badaniem diety zwierząt mają kody kreskowe DNA? Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 3-10.
 • Duda N., Czajkowska M., Świsłocka M. 2015. Borsuk – nietypowy drapieżnik. Mój piękny ogród 8: 76-77.
 • Czajkowska M., Świsłocka M., Duda N. 2015. Suseł – sympatyczny śpioch. Mój piękny ogród 3: 74-75.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2015. Żbik prawdziwy z niego dzikus. Mój piękny ogród 1: 62-63.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Ratkiewicz M. 2015. Admixture promotes genetic variation in bottlenecked moose populations in eastern Poland. Mammal Research (poprzednio Acta Theriologica) 60: 169-179.
 • Ratkiewicz M., Świsłocka M., Duda N., Czajkowska M., Czernik M., Borkowska A., Kowalczyk R., Raczyński J. 2014. Naukowe podstawy zarządzania populacją łosia w Polsce. E-wiadomości Ekologiczne 2: 4–14.
 • Zalewski A., Brzeziński M., Kozakiewicz M., Bartoszewicz M., Ratkiewicz M., Zalewska H. 2014. Zmienność genetyczna norki amerykańskiej w zasięgu jej introdukcji. W: Ł. Ulbrych i in. (red.), Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych, Chyrzyno, Park Narodowy "Ujście Warty": 73-89. 
 • Czernik M., Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Borkowska A., Ratkiewicz M. 2014. Zimowa dieta łosia. Głos Lasu  3(523): 32–33. 
 • Duda N., Czajkowska M., Świsłocka M. 2014. Bażant – barwny przybysz ze wschodu. Mój Piękny Ogród 8: 60-61.
 • Łupiński S.Ł., Prończyk T., Chętnicki W. 2014. Płazy bezogonowe Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 33(3): 33-47.
 • Ratkiewicz M., Matosiuk M., Saveljev A.P., SidorovichV., Ozolins J., Männil P., Balciauskas L., Kojola I., Okarma H., Kowalczyk R., Schmidt K. 2014. Long-range gene flow and the effects of climatic and ecological factors on genetic structuring in a large, solitary carnivore: the Eurasian lynx. Plos ONE 9(12), e115160.
 • Borkowska A., Matosiuk M., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014. Genetyczne tajemnice sarny europejskiej. Brać Łowiecka 11: 48-51.
 • Świsłocka M., Duda N., Czajkowska M. 2014. Niedźwiedź brunatny. Mój piękny ogród 11: 60-61.
 • Matosiuk M., Sheremetyeva I. N., Sheremetyev I. S., Saveljev A. P., Borkowska A. 2014. Evolutionary neutrality of mtDNA introgression: evidence from complete mitogenome analysis in roe deer. Journal of Evolutionary Biology 2014, DOI: 10.1111/jeb.12491.
 • Śmietana W., Matosiuk M., Czajkowska M., Ratkiewicz M., Rutkowski R., Buś-Kicman M., Jakimiuk S. 2014. Ocena rozmieszczenia i liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (L.) we wschodniej części polskich Karpat. Roczniki Bieszczadzkie 22: 289-301.
 • Czajkowska M., Świsłocka M., Duda N. 2014. Jego wysokość żuraw. Mój piękny ogród 9: 58-59.
 • Biedrzycka A., Konior M., Babik W., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014. Admixture of two phylogeographic lineages of the Eurasian beaver in Poland. Mammalian Biology 79: 287-296.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2014. Wszędobylska wydra. Mój Piękny Ogród 6: 82-83.
 • Matosiuk M., Borkowska A., Świsłocka M., Mirski P., Borowski Z., Krysiuk K., Danilkin A. A.,Zvychaynaya E. Y., Saveljev A. P., Ratkiewicz M. 2014. Unexpected population genetic structure of European roe deer in Poland: an invasion of the mtDNA genome from Siberian roe deer. Molecular Ecology 23: 2559-2572.
 • Czajkowska M., Świsłocka M., Duda N. 2014. Głuche wołanie o pomoc - Głuszec. Mój piękny ogród 4: 86-88.
 • Arciszewski M., Chętnicki W., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Wereszczuk A. 2014. Effect of physico-chemical parameters of water reservoirs on amphibian density. North-Western Journal of Zoology 10(1): 167-172.
 • Czernik M. 2013. Tradycyjne i nowoczesne metody badania preferencji pokarmowych kopytnych: od afrykańskiej sawanny po północno-wschodnią Polskę. W: T. M. Traczewska (red.), Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej: 95-100.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N. 2014. Bóbr budowniczy. Mój Piękny Ogród 1: 52-53.
 • Czernik M., Taberlet P., Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Ratkiewicz M. 2013. Fast and efficient DNA-based method for winter diet analysis from stools of three cervids: moose, red deer, and roe deer. Acta Theriologica 58: 379-386.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Danylow J., Owadowska-Cornil E., Ratkiewicz M. 2013. Complex patterns of population genetic structure of moose, Alces alces, after recent spatial expansion in Poland revealed by sex-linked markers. Acta Theriologica 58: 367-378.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2013. Zając zwinny szarak potrzebuje pomocy. Mój Piękny Ogród 3: 66-67.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N. 2013. Kto wywołał wilka z lasu? Mój Piękny Ogród 11: 56-58.
 • Chętnicki W. 2013. Szczęśliwe krowy z Brzostowa. Ochrona bioróżnorodności zalewowych pastwisk. W: J.R.E. Taylor (red.), Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzątach i roślinach, Trans Humana: 211-219. 
 • Świętochowski P., Chętnicki W. 2013. Pasożytnictwo lęgowe wśród biebrzańskich ptaków. W: J.R.E. Taylor (red.), Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzątach i roślinach, Trans Humana: 116-122.
 • Świsłocka M., Ratkiewicz M., Borkowska A. 2013. Unikalny charakter populacji łosia w dolinie Biebrzy. W: J.R.E. Taylor (red.), Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzątach i roślinach, Trans Humana: 41-47. 
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2013. Historia kolonizacji doliny Biebrzy zapisana w genach nornika zwyczajnego. W: J.R.E. Taylor (red.), Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzątach i roślinach, Trans Humana: 72-79.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2013. Łoś obok nas. Salamandra 1: 3-5.
 • Patricelli D., Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Bonelli S., Barbero F., Witek M., Buś M.M., Rutkowski R., Balletto E. 2013. Contrasting genetic structure of rear edge and continous range populations of a parasitic butterfly infected by Wolbachia. BMC Evolutionary Biology 13: DOI: 10.1186/1471-2148-13-14.
 • Arciszewski M., Chętnicki W., Łupiński S.Ł., Miruć A., Suchowolec A.  2012. Płazy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 31(2): 77-92. 
 • Banaszek A., Chętnicki W., Fedyk S., Jadwiszczak K.A. Mirski P. 2012. Data on the distribution of selected Soricomorpha and Rodenta species in Poland. Zoologica Poloniae 57: 65-103.
 • Ratkiewicz M., Matosiuk M., Kowalczyk R., Konopiński M.K., Okarma H., Ozolins J., Männil P., Ornicans A., Schmidt K. 2012. High levels of population differentiation in Eurasian lynx at the edge of the species' western range in Europe revealed by mitochondrial DNA analyses. Animal Conservation 15: 603-612.
 • Śmietana W., Rutkowski R., Ratkiewicz M., Buś-Kicman M. 2012. Ocena liczebności i zmienności genetycznej niedźwiedzi brunatnych występujących na obszarze polskiej części Karpat. W: Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce. Raport z projektu nr PL 0349, Warszawa, WWF Polska, pod red. Jakimiuka S.: 67-87.
 • Duda N., Chętnicki W. 2012. Conspecific brood parasitism is biased towards relatives in the Common Black-headed Gull. Ardea 100: 63-70. [PDF]
 • Horn A., Basset P., Yannic G., Banaszek A., Borodin P. M., Bulatova N. S., Jadwiszczak K., Jones R. M., Polyakov A. V., Ratkiewicz M., Searle J. B., Shchipanov N. A., Zima J., Hausser J. 2012. Chromosomal rearrangements do not seem to affect the gene flow in hybrid zones between karyotypic races of the common shrew (Sorex araneus). Evolution 66(3): 882-889.
 • Święcicka I., Sztachelska M., Czajkowska M., Bideshi D.K., Federici B.A. 2011. Characterization of Bacillus thuringiensis isolates from soil and small mammals that harbour vip3A gene homologues. Biocontrol Science and Technology 21(4): 461-473.
 • Sielezniew M., Rutkowski M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Švitra G. 2011. Differences in genetic variability between two ecotypes of the endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon - the setting of conservation priorities. Insect Conservation and Diversity, DOI: 10.10111./j.1752-4598.2011.00163.x
 • Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Kostro-Ambroziak A., Rutkowski R. 2011. Divergent patterrns in the mitochondrial and nuclear diversity of the specialized butterfly Plebejus argus (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 108: 537-545.
 • Zalewski A., Michalska-Parda A., Ratkiewicz M., Kozakiewicz M., Bartoszewicz M., Brzeziński M. 2011. High mitochondrial DNA diversity of an introduced alien carnivore: comparison of feral and ranch American mink Neovison vison in Poland. Diversity and Distributions 1-12, DOI: 10.1111/j.1472-4642.2011.00767.x.
 • Schmidt K., Ratkiewicz M., Konopiński M.K. 2011. The importance of genetic variability and population differentiation in the Eurasian lynx Lynx lynx for conservation, in the context of habitat and climate change. Mammal Review 41(2): 112-124.
 • Raczyński J., Ratkiewicz M. 2011. Funkcjonowanie populacji łosia w Polsce. W: Zrównoważone łowiectwo jako narzędzie gospodarowania populacjami zwierząt, Konferencja naukowa, SGGW, Warszawa 6.04.2011: 69-74.
 • Fedyk S., Chętnicki W., Ruprecht A. L., Cichocki J. 2011. Chromosome polymorphism in Polish populations of northern birch mouse Sicista betulina. Folia Zoologica 60(1): 31-36.
 • Borkowska A. 2011. Seasonal variation of reproductive success under female philopatry and male-biased dispersal in a common vole population. Behavioural Processes 86: 39-45.
 • Chętnicki W., Siwak P., Mazgajska J., Mazgajski T.D. 2010. Amphibians in Białystok. Fragmenta Faunistica 53(2): 245-264.
 • Czajkowska M., Borkowska A., Wieczorek M., Zub K. 2010. Application of microsatellite markers developed for arvicoline species in a population genetic study of the root vole (Microtus oeconomus). Acta Theriologica, 55(2): 123-128.
 • Ratkiewicz M. 2010. Łoś to superktoś. Gazeta Wyborcza (grudzień 2010), str.18.
 • Fedyk S., Chętnicki W. 2010. Non-disjunction frequency in male complex Robertsonian heterozygotes of the common shrew. Acta Theriologica 55(1): 1-8. [PDF]
 • Borkowska A., Ratkiewicz M. 2010. Promiscuity, male reproductive success and mate relatedness in a natural population of the common vole. Journal of Zoology 280: 195-201.
 • Borkowska A., Borowski Z., Krysiuk K. 2009. Mulitiple paternity in free-living root voles (Microtus oeconomus). Behavioural Processes 82: 211-213.
 • Brzosko E., Wróblewska A., Ratkiewicz M., Till-Bottraud I., Nicole F., Baranowska U. 2009. Genetic diversity of Cypripedium calceolus at the edge and in the centre of its range in Europe. Annales Botanici Fennici 46: 201-214.
 • Duda N. 2009. Komu podrzucić dziecko? Forum Akademickie 6: 54-55.
 • Fedyk S., Chętnicki W. 2009. Whole-arm reciprocal translocation in a hybrid population of Sorex araneus. Chromosome Research 17: 451-454.
 • Bajkowska U., Chętnicki W., Fedyk S. 2009. Breeding of the common shrew, Sorex araneus, under laboratory conditions. Folia Zoologica 58(1): 1-9.
 • Banaszek A., Taylor J.R.E., Ochocińska D., Chętnicki W. 2009. Robertsonian polymorphism in the common shrew (Sorex araneus L.) and selective advantage of heterozygotes as indicated by higher maximum metabolic rates. Heredity 102: 155-162.
 • Świsłocka M., Ratkiewicz M., Raczyński J., Duda N., Borkowska A., Komenda E. 2009. Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA oraz przepływ genów między populacjami łosia (Alces alces L.) w Dolinie Biebrzy i Puszczy Knyszyńskiej. Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(1): 95-106.
 • Świsłocka M., Ratkiewicz M., Borkowska A., Komenda E., Raczyński J. 2008. Mitochondrial DNA diversity in moose, Alces alces, in Poland: evidence for admixture in bottlenecked relic population. Ann. Zool. Fenn. 45: 360-365.
 • Borkowska A., Ratkiewicz M. 2008. Sex-related spatial structure and effective population size in the common vole, Microtus arvalis, revealed by mtDNA analysis. Ann. Zool. Fenn. 45: 255-262.
 • Brzosko E., Wróblewska A., Ratkiewicz M., Till-Bottraud I., Nicole F., Baranowska U. 2008. Resources of genetic diversity at the edge and in the centre of Cypripedium calceolus European geographical range. Ann. Bot. Fenn. (w druku).
 • Ratkiewicz M., Brzosko E., Wróblewska A., Borkowska A., Tałałaj I., Świsłocka M. 2008. W jaki sposób metody biologii molekularnej umożliwiają badania roślin i zwierząt w Biebrzańskim PN? Wszechnica Biebrzańska 3: 73-80.
 • Chętnicki W. (red.) 2008. Materiały XI Ogólnopolskiego Przeglądu Dzialalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Szczecinowo 16-18 listopada 2007. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Bialystok.
 • Ważna A., Cichocki J., Cichocki W., Chętnicki W. 2008. Teriofauna Zakopanego - stan poznania i zagrożenia. W: P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR "Pomorze". Bydgoszcz: 178-185.
 • Łupiński S.Ł., Chętnicki W., Galicki P., Siwak P. 2008. Płazy Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 75-92. [PDF]
 • Fedyk S., Wójcik J.M., Chętnicki W., Mączewski S. 2008. Invalidation of Stobnica chromosome race of the common shrew Sorex araneus. Acta Theriologica 53(4): 375-380. [PDF]
 • Siwak P., Hermaniuk A., Chętnicki W. 2008. Płazy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27: 109-125.
 • Duda N., Chętnicki W., Waldeck P., Andersson M. 2008. Multiple maternity in black-headed gull Larus ridibundus clutches as revelated by protein fingerprinting. Journal of Avian Biology 39: 116-119.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2007. Struktura genetyczna populacji nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) w dolinie Biebrzy. Wszechnica Biebrzańska 3: 108-111.
 • Borkowska A. 2007. Storczyki z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew. Wszechnica Biebrzańska 3: 141-143.
 • Jaarola M., Ratkiewicz M., Ashford R. T., Brunhoff C., Borkowska A. 2007. Isolation and characterization of polymorphic microsatellite loci in the field vole, Microtus agrestis, and their cross-utility in the common vole, Microtus arvalis. Molecular Ecology Notes 7: 1029-1031.
 • Fedyk S., Chętnicki W. 2007. Preferential segregation of metacentric chromosomes in simple Robertsonian heterozygotes of Sorex araneus. Heredity 99: 545-552.
 • Chętnicki W., Fedyk S., Bajkowska U. 2007. Cases of coat colour anomalies in the common shrew, Sorex araneus L. Folia Biologica 55: 1-2.
 • Ratkiewicz M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. Kosmos 55: 129-136.
 • Ratkiewicz M. 2006. Wpływ barier genetycznych i środowiskowych oraz czynników historycznych na przepływ genów i strukturę populacji u zwierząt. Kosmos 55: 271-272.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2006. Genetic structure is influenced by environmental barriers: empirical evidence from the common vole Microtus arvalis populations. Acta Theriologica 51: 337-344.
 • Ratkiewicz M., Jaroszewicz B. 2006. Allopatric origins of sympatric forms: the skippers Carterocephalus palaemon palaemon, C. p. tolli and C. silvicolus. Annales Zoologici Fennici 43: 285-294.
 • Hermaniuk A., Chętnicki W., Sidoruk K., Siwak P., Marzec M. 2006. Płazy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25: 95-112.
 • Jadwiszczak K. A., Ratkiewicz M., Banaszek A. 2006. Analysis of molecular differentiation in a hybrid zone between chromosomally distinct races of the common shrew Sorex araneus (Insectivora: Soricidae) suggests their common ancestry. Biol. J. Linn. Soc. 89: 79-90.
 • Duda N. 2005. Wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe u mew. Wiadomości Ekologiczne 4: 225-237.
 • Fedyk S., Bajkowska U., Chętnicki W. 2005. Sex chromosome meiotic drive in hybrid males of the Common Shrew (Sorex araneus). Folia Biologica 53(3-4): 133-141.
 • Hartl G.B., Zachos F.E., Nadlinger K., Ratkiewicz M., Klein F., Lang G. 2005. Allozyme and mitochondrial DNA analysis of French red deer (Cervus elaphus) populations: genetic structure and its implications for management and conservation. Mammalian Biology 70: 24-34.
 • Łoban A., Hermaniuk A., Chętnicki W., Kuklo E., Siwak P. 2004. Płazy Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23 (4): 607-628.
 • Gębczyńska Z., Raczyński J. 2004. Moratorium i... co dalej? Łowiec Polski 4:18-20.
 • Ratkiewicz M., Banaszek A., Jadwiszczak K., Chętnicki W., Fedyk S. 2003. Genetic diversity, stability of population structure and barriers to gene flow in a hybrid zone between two Sorex araneus chromosome races. Mammalia 68: 275-283.
 • Duda N., Chętnicki W., Jadwiszczak P. 2003. Intraspecific nest parasitism in Black-headed Gull Larus ridibundus. Ardea 91 (1): 122-124.
 • Banaszek A., Smakulska J., Fedyk S., Jadwiszczak K., Chętnicki W. 2003. Morphometric differentiation of shrews (Sorex araneus L., 1758) from the hybrid zone between the Guzowy Młyn and Łęgucki Młyn chromosome races in Poland. Mammalia 68: 217-224.
 • Gębczyńska Z., Raczyński J. 2003. Nowy kłopot w łowisku? 1. Łowiec Polski 5: 18-20.
 • Gębczyńska Z., Raczyński J. 2003. Nowy kłopot w łowisku? 2. Łowiec Polski 6: 12-14.
 • Ratkiewicz M. , Fedyk S., Banaszek A., Szałaj K., Chętnicki W., Gielly L., Taberlet P. 2002. The evolutionary history of the two karyotypic groups of the common shrew, Sorex araneus, in Poland. Heredity 88: 235-242.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2002. Badania molekularne nie są trudne: zastosowanie i użyteczność technik molekularnych w ekologii. Wiad. Ekol. 48: 101-121.
 • Wójcik J. M., Ratkiewicz M., Searle J. B. 2002. Evolution of the common shrew: cytological and molecular aspects. Acta Theriol. 47 (Suppl. 1): 139-167.
 • Brzosko E., Ratkiewicz M., Wróblewska A. 2002. Allozyme differentiation and genetic structure of the Lady’s slipper (Cypripedium calceolus) island populations in north-east Poland. Bot. J. Linn. Soc. 138: 433-440.
 • Brzosko E., Wróblewska A., Ratkiewicz M. 2002. Spatial genetic structure and clonal diversity of island Cypripedium calceolus populations in the Biebrza National Park (NE Poland). Mol. Ecol. 11: 2499-2509.
 • Banaszek A., Fedyk S., Fiedorczuk U., Szałaj K.A., Chętnicki W. 2002. Meiotic studies of male common shrews (Sorex araneus L.) from a hybrid zone between chromosome races. Cytogenet. Genome Res. 96: 40 - 44.
 • Gębczyńska Z., Raczyński J. 2002. Die Bedeutung der polonischen Elchpopulation (Alces alces) bei der Wiederbesidlung des Areals in Mitteleuropa. Artenschutzreport 12: 38-42.
 • Gębczyńska Z., Raczyński J. 2001. Der Elch im naturnahen Landschaftsbild des Biebrzatales. Natur- und Kulturlandschaft 4: 367-374.
 • Gębczyńska Z., Raczyński J. 2001. Sytuacja łosia Alces alces (L.) w Polsce, zagrożenia i program odbudowy jego populacji. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57, 4: 35-55.
 • Banaszek A., Fedyk S., Szałaj K.A., Chętnicki W. 2000. A comparison of spermatogenesis in homozygotes, simple Robertsonian heterozygotes and complex heterozygotes of the common shrew (Sorex araneus L.). Heredity 84: 570-577.
 • Fedyk S., Banaszek A., Chętnicki W., Cichomska A., Szałaj K.A. 2000. Reassessment of the range of the Drnholec race: studies on meiosis in Sorex araneus hybrids. Acta Theriol. 45 (Suppl.1): 59-67.
 • Banaszek A., Fedyk S., Szałaj K.A., Chętnicki W. 2000. Reproductive performance in two hybrid zones between chromosome races of the common shrew Sorex araneus in Poland. Acta Theriol. 45 (Suppl.1): 69-78.
 • Gębczyńska Z., Raczyński J. 2000. Die Gefährdung der Elchpopulation (Alces alces) in Polen. Artenschutzreport. 10: 51-53.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2000. Multiple paternity in the bank vole (Clethrionomys glareolus): field and experimental data. Z. Saugetierkunde 65: 6-14.
 • Ratkiewicz M., Supruniuk J., Fedyk S., Banaszek A., Chętnicki W., Szałaj K. 2000. Genetic differentiation and gene flow between the Drnholec and Łęgucki Młyn chromosome races of the common shrew Sorex araneus in northern Poland. [In: Evolution in the Sorex araneus group: Cytogenetic and molecular aspects. J.B. Searle and J.M. Wójcik, eds.] Acta Theriol. 45 (Suppl.1): 79-91.
 • Borkowska A. 1999. Genetic and morphological variation among populations of the bank vole Clethrionomys glareolus from north - eastern Poland: the seasonal aspect. Z. Saugetierkunde. 64: 285-297.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona